Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland

Ingezonden brieven van EU-commissarissen

Op deze pagina kun je diverse (ingezonden) artikelen lezen van EU-commissarissen in de Nederlandse media.

Vandaag kondigen we aan dat 16 bestaande allianties van Europese universiteiten steun van het Erasmus+-programma blijven ontvangen. Zij hebben hun samenwerking uitgebreid met een dertigtal nieuwe hogeronderwijsinstellingen uit alle delen van Europa, vooral buiten de hoofdsteden in diverse regio's.

Momenteel is er in de wereld een geopolitieke energiecrisis en de aanvoer van grondstoffen is onstabiel. Bovendien hebben 't toenemende effect van menselijke activiteit op het klimaat en het ecosysteem van de aarde ons op een existentieel omslagpunt gebracht. Een nieuwe innovatiegolf is nodig.

De EU heeft duidelijk gemaakt dat haar toekomstige ontwikkelingshulp aan Afghanistan zal afhangen van de normen over mensenrechten, met inbegrip van de rechten van vrouwen en meisjes.