Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland

Introductie in de EU

De Europese Unie in het kort

De twee vlaggen: Nederland en de EU

De Europese Unie (EU) zorgt al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart. Ze heeft bijgedragen aan een betere levensstandaard van de Europese burgers en heeft de gemeenschappelijke Europese munt, de euro, ingevoerd. In het begin was de Unie puur economisch van aard, maar nu is zij actief op allerlei gebieden, van klimaat en milieu tot externe betrekkingen en veiligheid.

De EU is een uniek economisch en politiek partnerschap van 27 Europese landen. De Unie werd in 1958 opgericht als Europese Economische Gemeenschap (EEG) door Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Luxemburg. Later kwamen daar nog 22 landen bij en sinds 1993 gaan zij samen door het leven onder de naam Europese Unie. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind 2020 verlaten.

De EU is gebaseerd op het beginsel van de rechtsstaat. Alles wat ze doet is gebaseerd op verdragen die vrijwillig en democratisch  door alle EU-landen zijn aanvaard.

Doelen en waarden van de EU

Huidige en aspirant-EU-landen

De EU in feiten en cijfers

De EU-instellingen

De EU heeft een unieke structuur. De regeringen van de EU-landen bepalen op hun regelmatige topontmoetingen de hoofdlijnen van het beleid. Bij de besluitvorming zijn diverse instellingen betrokken, met als belangrijkste vier:

  • Europees Parlement: het door de EU-burgers gekozen wetgevingsorgaan dat stemt over EU-wetsvoorstellen, -overeenkomsten en -begrotingen, en dat toezicht houdt op andere EU-instellingen
  • Europese Raad: de vergadering van de leiders van alle lidstaten die de algemene agenda en politieke prioriteiten van de EU bepaalt
  • Raad van de Europese Unie:  instelling bestaande uit nationale ministers die samen met het Parlement de EU-wetsvoorstellen behandelt en goedkeurt
  • Europese Commissie: uitvoerend orgaan dat de wetsontwerpen van de EU opstelt en de besluiten van de wetgevingsinstanties uitvoert
  • De EU heeft ook een diplomatieke dienst, de Europese Dienst voor extern optreden, en een Hof van Justitie (HvJ-EU), dat toeziet op de naleving van het EU-recht.

Meer over de EU-instellingen, -agentschappen en -organen

De besluitvormingsprocessen van de EU

Nobelprijs voor de Vrede

In 2012 heeft de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede gekregen voor de rol die zij heeft gespeeld voor de vrede in ons vroeger door oorlogen geteisterde continent en bij het bevorderen van verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.

 

Links

Hoe de EU Nederland helpt

Lees het laatste nieuws over de EU

Belangrijkste prioriteiten van de EU tot 2024