Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie

Burgers inspraak geven in de energietoekomst van Europa

Dit is een ingezonden artikel van Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie

©iStock

 

Er is een nieuw Europees burgerpanel van start gegaan, dit keer over energie-efficiëntie Sinds het begin van de Conferentie over de toekomst van Europa werken we aan een innovatief democratisch ecosysteem. Vorig jaar startten drie burgerpanels over: voedselverspilling, virtuele werelden en leren/studeren in het buitenland. De panels zijn er niet alleen om overleg te bevorderen en de EU dichter bij de burgers te brengen, maar ook om de stem van de burgers echt in onze beleidsvorming te verankeren.

Betrokkenheid

De Conferentie over de toekomst van Europa was een baanbrekend voorbeeld van participatieve democratie. Duizenden Europeanen hebben toen meegedaan aan discussies over hun kijk op de EU. De daar verzamelde ideeën zijn van onschatbare waarde geweest om inzicht te krijgen in de manier waarop we Europa samenhangender, veerkrachtiger en toekomstgerichter kunnen maken. In die geest van betrokkenheid en samenwerking starten we het Europees burgerpanel over energie-efficiëntie.


Stemmen

Maar wat zijn deze panels precies en hoe werken ze? De Europese burgerpanels zijn innovatieve, veilige en transparante plaatsen voor overlegdemocratie. Ze brengen Europeanen van alle generaties en met uiteenlopende achtergronden samen om te debatteren over specifieke beleidsterreinen. De panels zijn geen adviesorganen; het zijn fora waar burgers hun mening kunnen geven en snel de stand van zaken van het onderwerp in kwestie leren kennen, erover debatteren en vervolgens hun ideeën en voorstellen indienen. Zo kunnen de burgers het EU-beleid beïnvloeden. We benutten deze dynamische ruimte tussen de verkiezingen zo goed mogelijk. We versterken onze representatieve democratie. Want ook al is stemmen belangrijk en dring ik er bij iedereen op aan om dat bij de komende Europese verkiezingen ook te doen, toch mogen we onze democratie niet tot die ene actie om de paar jaar beperken.

Brede demografische vertegenwoordiging

De deelnemers aan de panels worden gekozen via willekeurige selectie om te zorgen voor een brede demografische vertegenwoordiging, waaronder leeftijd, locatie (alle EU-landen en stad en platteland), sociaal-economische achtergrond en opleidingsniveau. Deze diversiteit is cruciaal, aangezien dit voor een schat aan perspectieven en ervaringen zorgt. Jongeren zijn echter licht oververtegenwoordigd. Net als tijdens de Conferentie bestaat ten minste een derde van het panel uit jongeren van 16 tot 25 jaar.

Het burgerpanel over energie-efficiëntie vindt op een uitgelezen moment plaats. Europa moet de dubbele uitdaging van klimaatverandering en energiezekerheid aanpakken. Daarom is de behoefte aan innovatieve, duurzame oplossingen nog nooit zo dringend geweest. Dit panel biedt de burgers een platform om hun ideeën, zorgen en visies voor een energie-efficiënter Europa te delen. Hun bijdragen spelen een belangrijke rol bij de inspanningen van de EU om het energieverbruik te verminderen, op schone energiebronnen over te stappen en iedereen een duurzame toekomst te bieden.

Vertrouwen

Dit nieuwe democratische ecosysteem dat we bouwen, getuigt van onze inzet om niet alleen naar de voorstellen van onze burgers te luisteren, maar er ook gevolg aan te geven. Daaruit blijkt ons geloof in de kracht van collectieve, intergenerationele intelligentie en de rol van participatieve democratie bij het vormgeven van inclusiever en rechtvaardiger beleid dat de uiteenlopende verlangens van de Europeanen weerspiegelt. Er wordt vaak gezegd dat de burgers de politici moeten vertrouwen. Als voormalig burgemeester geloof ik dat wij politici ook de burgers moeten vertrouwen. Daarom roep ik iedereen op om ook ons in het oog te houden, omdat de dialoog tweerichtingsverkeer is.
 

Terugkoppeling aan burgers over voorstellen

Het burgerpanel is veel meer is dan alleen een discussieforum of een focusgroep. We moeten aantonen dat democratie voor de burgers resultaten kan opleveren, niet alleen door actie op basis van de resultaten te ondernemen, maar ook door ons gedegen feedback. De burgers die tijd vrijmaken om waardevolle input voor onze beleidsvorming te leveren, verdienen dat we ook naar hen terugkoppelen wat we met hun voorstellen hebben gedaan.
Burgerpanels zijn een grote stap naar een burgergerichte Europese Unie van openheid, democratie en participatie. Het gaat erom iedereen mondiger te maken, een actieve rol in onze gemeenschappelijke toekomst te laten spelen en te waarborgen dat het Europa van morgen niet alleen voor maar ook door de burgers wordt gebouwd, met name de burgers die normaal gesproken niet direct aan een dergelijk proces deelnemen. Daarom is de willekeurige selectie zo belangrijk.

Samen werken aan een duurzaam en energiezuinig Europa

Laten we de komende weken de geest van samenwerking en betrokkenheid, behouden bij dit panel. Samen kunnen we het pad naar een duurzamer, energie-efficiënter en veerkrachtiger Europa effenen. Bovendien zullen er nog meer panels volgen!