Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland
Op dit platform kan iedereen ideeën delen over onderwerpen als klimaatverandering, gezondheid, migratie etc. In wat voor soort Europa wil je leven en hoe zie je de toekomst? Help mee om deze vorm te geven.
Wil je dat de EU op een bepaald gebied in het dagelijks leven actie onderneemt? Dan kun je de Europese Commissie met een burgerinitiatief vragen om nieuwe EU-wetgeving voor te stellen.
Op dit platform kun je suggesties doen over hoe de EU-regels te vereenvoudigen of moderniseren om zo de regeldruk omlaag te krijgen.
Bezoek onze burgerdialogen en onze andere evenementen om mee te praten over Europese onderwerpen als klimaatverandering en de toekomst van Europa. (Foto links: fotograaf Jan Boeve)
Elke vijf jaar worden de Europese verkiezingen gehouden. Dit is de kans om te kiezen wie jou mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement en om mee te beslissen welke koers Europa zal varen.