Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland

Rol van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland

Het Huis van Europa in Den Haag

De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Den Haag heeft de volgende taken:

  • de voorzitter en de Commissie helpen in hun contacten met Nederland
  • een permanente politieke dialoog bevorderen met nationale, regionale en lokale overheden, het parlement, sociale partners, andere belanghebbenden, universiteiten en het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld door de voorbereiding en ondersteuning van bezoeken van Commissieleden en hoge ambtenaren van de Commissie en soms ook van de Europese Dienst voor extern optreden
  • fungeren als de stem van de Commissie in Nederland, communiceren over de EU met de pers en de (sociale) media, en direct contact houden met nationale, regionale en lokale media, bijvoorbeeld via persberichten en ander mediadiensten
  • gesprekken aangaan met burgers, universiteiten, het maatschappelijk middenveld, sociale partners en andere belanghebbenden, en communicatie-, overleg- en voorlichtingsactiviteiten opzetten over EU-prioriteiten en -beleid, onder meer in de context van de conferentie over de toekomst van Europa
  • kennis verzamelen, analyses maken en adviezen opstellen voor de Commissie over de politieke, economische en sociale ontwikkelingen in Nederland met het oog op politiek overleg en beleidsvorming in de EU.

Taken van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland

De vertegenwoordigingen krijgen bij hun werk steun van de Europe Direct-centra, die verspreid over heel Europa op regionaal en lokaal niveau voorlichting geven en contact houden met het publiek.

De Commissie heeft vertegenwoordigingen in alle hoofdsteden van de EU en regionale kantoren in Barcelona, Bonn, Marseille, Milaan, München en Wrocław. Ze werken nauw samen met de liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO) in de EU-landen.

 

Over de website van de Vertegenwoordiging

Op deze website verstrekt de Europese Commissie informatie over diverse thema's in het Nederlands, bijvoorbeeld:

  • aankondigingen van publieksevenementen in Nederland
  • nieuws en informatie over belangrijke EU-beleidsmaatregelen en -programma’s, en hoe die in Nederland worden uitgevoerd
  • contactgegevens van het nationale persteam, nieuwsbrieven en sociale media.
  • contactgegevens van EU-instanties, zowel lokaal als op EU-niveau
  • links naar andere informatie over de EU, zoals over steun voor bedrijven, financieringsmogelijkheden, aanbestedingen en werken en wonen in de EU.  

 

Links

EU-evenementen in Nederland

Lees het laatste nieuws over de EU

EU-beleid en -prioriteiten in Nederland

Contact opnemen met de EU in Nederland