Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland

Financiering en subsidies

Elk jaar ondersteunt de EU meer dan 200.000 bedrijven. Ook miljoenen studenten, duizenden onderzoekers en een groot aantal steden, regio’s en non-profitorganisaties ontvangen steun uit de EU-begroting.

geld

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deelfinancieringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de EU. Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen.

Subsidie aanvragen is niet mogelijk op elk gewenst moment. Dat kan alleen als de Commissie een                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      subsidie-oproep heeft gelanceerde voorstellen in te dienen, de zogeheten Call for Proposal. Belangstellenden kunnen dan een actieplan in dienen, dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en overeenkomt met de doelen van het EU-beleid.

Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten;

Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden;

Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.

Waar vind ik Europese subsidies- en andere financieringsmogelijkheden?

  • Er is een speciale subsidiewebsite over alle financieringsmogelijkheden van de Europese Commissie.
    Zo kun je momenteel groene subsidies aanvragen voor de overgang naar duurzame energie, de deadline is 12 januari 2022.
     
  • Overzicht van alle subsidies en aanbestedingen per EU-programma.

Kan ik ook subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging in Nederland?

Je kunt bij de Vertegenwoordiging alleen subsidie aanvragen als er op deze pagina een subsidie-oproep (Call for Proposal) voor communicatie-activiteiten wordt geplaatst. Momenteel kun je geen subsidie aanvragen bij de Vertegenwoordiging.

Waar vind ik Nederlandse aanspreekpunten voor Europese subsidies?

In Nederland zijn er, net als in elk EU-land, verschillende organisaties aangewezen om de diverse Europese subsidieprogramma's uit te voeren. Zij hebben informatie over actuele subsidiemogelijkheden en helpen je graag verder. 

Waar kan ik verleende subsidies bekijken?

Deze kun je vinden in de databank Systeem voor Financiële Transparantie. Deze databank omvat namen van begunstigden die financiering uit de EU-begroting hebben ontvangen.

(Let wel: de Europese database wordt twee keer paar jaar geactualiseerd).

Aanvullende links