Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
16 mei 2024

Niemand wordt vergeten

Ingezonden brief door Eurocommissaris Helena Dalli (Gelijkheid) ter ere van het IDAHOT+ Forum 2024 in Den Haag.

Op 17 mei is het internationale dag tegen homofobie, transfobie, bifobie en interseksefobie (IDAHOT). Deze week ben ik aanwezig op het IDAHOT+ Forum 2024, een Europese conferentie over lhbtiq-rechten die dit jaar in Den Haag wordt gehouden. Het thema van dit jaar - “Niemand wordt vergeten: gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen” - sluit nauw aan bij het beleid van de Europese Commissie van de afgelopen jaren. We hebben ingezet op gelijke rechten voor iedereen, onder andere met een strategie voor de gelijkheid van lhbtiq’ers.

We willen een Europese Unie waarin diversiteit wordt bevorderd en beschermd. Waar alle mensen zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie ze willen, zonder risico op discriminatie, uitsluiting, haat of geweld. De EU ondersteunt de lidstaten, vooral wanneer ze nationale maatregelen nemen die Europese initiatieven aanvullen. Tijdens mijn ambtstermijn heb ik alle EuroPrides en World Prides bijgewoond. Dat heb ik gedaan om de boodschap door te geven dat niemand wordt vergeten. Om dat te verwezenlijken, moeten we rekening houden met de menselijke diversiteit en de wisselwerking tussen die diversiteit en het zijn van lhbtiq. 

Uit de bevindingen van een recente EU-brede peiling onder lhbtiq’ers blijkt dat 52% van de hen open is over hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken in hun sociale omgeving. Dit betekent een stijging van 6% in vergelijking met de resultaten van 2019. 55% gaf echter aan het slachtoffer te zijn geweest van haat en intimidatie, wat neerkomt op een stijging van 18% ten opzichte van de vorige peiling. Uit gesprekken met belanghebbenden komt naar voren dat de opkomst van anti-gender- en lhbtiq-verhalen haat en geweld verergerd hebben en dat deze in sommige landen zelfs worden aangewakkerd voor politiek gewin. 

In deze context ben ik bijzonder dankbaar voor het groeiende aantal lidstaten dat zich sterker inzet voor gelijkheid van lhbtiq’ers. De EU-landen hebben ook op Europees niveau een actieve rol gespeeld door de internationale gemeenschap op te roepen om discriminatie, haat en geweld tegen lhbtiq’ers systematisch aan te pakken. Deze maand organiseerde het Belgisch voorzitterschap van de EU voor het eerst een officiële zitting van de Europese ministers gewijd aan het thema gelijkheid. Ik hoop dat dit voorbeeld zal worden gevolgd door toekomstige EU-voorzitterschappen.

Naast het IDAHOT+ Forum in Den Haag neem ik deze week ook deel aan een conferentie van het Belgische EU-voorzitterschap over gelijkheid van lhbtiq’ers. De grote niveau grote betrokkenheid bij lhbtiq-kwesties is ongekend en is een mooie voorboden voor de toekomst. Het is bemoedigend te zien dat de EU-landen niet alleen discriminatie bestrijden, maar ook een actieve rol spelen bij het bevorderen van gelijkheid voor iedereen in hun land en daarbuiten.

Op het IDAHOT+ Forum herhaal ik de oproep van het Europees Parlement om van de EU een vrijheidszone voor lhbtiq-personen te maken. Alleen door ervoor te zorgen dat samenlevingen gastvrij en inclusief zijn, kunnen we eindelijk gelijkheid ervaren als een staat van zijn, vrij van angst, discriminatie of geweld.