Skip to main content
Vertegenwoordiging in Nederland logo
Vertegenwoordiging in Nederland

Onderzoek in Nederland

Nederland doet het goed op gebied van onderzoek en innovatie in de EU. Dit jaar staat het op de 5e plek op de Europese ranglijst net, achter de innovatiekoplopers Zweden, Finland, Denemarken en België.  

Dit blijkt uit een analyse van het Europees innovatiescorebord 2021, waarbij de Europese landen en regio’s onder de loep zijn genomen.  Deze tool beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten van de nationale innovatiesystemen en helpt landen na te gaan op welke gebieden zij hun inspanningen moeten verhogen. Wat belangrijk is voor het concurrentievermogen van de EU in de wereld.

Ondanks dat Nederland haar toppositie als koploper is kwijtgeraakt, is het nog altijd een sterke vernieuwer in de EU.  Het land scoort goed op gebied van: aantrekkelijke onderzoekssystemen, koppelingen en het gebruik van informatietechnologieën.

Tot de top-3-indicatoren behoren: buitenlandse promovendi, publiek-private co-publicaties, en internationale wetenschappelijke co-publicaties. Nederland scoort boven EU-gemiddeld op indicatoren over klimaatverandering.

Er zijn ook punten waarop Nederland het dit jaar minder goed doet vergeleken met het EU-gemiddelde. Denk aan: minder verkoop van innovatieve producten, minder productinnovatoren, minder werk bij innovatieve ondernemingen, minder PCT-octrooiaanvragen, en minder overheidssteun voor R&D bij bedrijven. Meer weten? Bekijk hier de factsheet en de cijfers voor Nederland en de Nederlandse provincies.

EU-steun voor onderzoek en innovatie in Nederland

Nederland staat op de zesde plaats van de EU-landen, die de meeste EU-subsidie hebben ontvangen voor onderzoek en innovatie. Kleine ondernemers, wetenschappers en onderzoekers konden voor hun innovaties of baanbrekende onderzoeken EU-subsidie aanvragen via Het EU-financieringsprogramma Horizon2020 (2014-2020). Uiteindelijk heeft Nederland in totaal ruim € 5,3 miljard binnengehaald van de € 67,5 miljard die de Europese Commissie door het EU-subsidieprogramma heeft toegekend.

 

De 10 grootste ontvangers van deze EU-steun in Nederland zijn:

1. Technische Universiteit Delft
315.79 miljoen
2. Universiteit Utrecht
233.28 miljoen
3. Stg. Radboud Universiteit
212.18 miljoen
4. Universiteit van Amsterdam
201.49 miljoen
5. Technische Universiteit Eindhoven
191.11 miljoen
6. TNO
173.46 miljoen
7. Universiteit Leiden
172.04 miljoen
8. Geant Vereniging
151.19 miljoen
9. Stg. VU
145.37 miljoen
10. Universitair Medisch Centrum Utrecht
132.26 miljoen

Wat gebeurt er in Nederland met deze EU-onderzoekssubsidies?

Vlieger, die energie opwekt
©Kitepower, TU Delft

Een voorbeeld van een innovatief EU-project dat mede mogelijk is gemaakt dankzij EU-geld is Kitepower. Daarbij wordt met oog op klimaatverandering duurzame energie opgewerkt door een vlieger. Bij deze uitvinding is er een mobiel windenergiesysteem bedacht. Daardoor kunnen afgelegen en niet op het net aangesloten gebieden op een concurrerende manier van betrouwbare en schone elektriciteit worden voorzien door ‘vliegerenergie’. Lees het volledige verhaal in onze rubriek Succesverhalen.

Bekijk voor  een overzicht van alle succesverhalen over innovatie en baanbrekend onderzoek in Nederland ook de speciale Onderzoekswebsite.

EU contributie per Nederlandse provincie:

Hoeveel euro's zijn  er naar de Nederlandse regio's gegaan?

Ook subsidie aanvragen?

Het nieuwe EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie heet Horizon Europe. Er is een budget beschikbaar van 95,5 miljard euro. Wie vragen heeft over subsidie krijgen of hulp nodig heeft met een aanvraag kan contact opnemen met het nationale contactpunt RVO