Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel18 juli 2021Leestijd: 1 min

Schone energie om klimaatdoelen te behalen

Over negen jaar moet onze uitstoot van broeikasgassen lager zijn dan in 1990 met als einddoel een klimaatneutraal EU tegen 2050. Dat kan als we meer hernieuwbare energie gaan gebruiken en energiezuiniger handelen.

Hernieuwbare energiebronnen
Audiovisuele Dienst EC


Ook moeten energiesystemen onderling verbonden zijn en en moeten hernieuwbare energiebronnen er deel van uitmaken.

Deze duurzame transformatie leidt tot volgende resultaten:

  • onze gezondheid en ons welzijn verbeteren
  • creëren van banen en groei
  • investeringen en innovatie worden aangemoedigd
  • bestrijding van energiearmoede  (te hoge rekening t.o.v. inkomen)
  • de keuze van de consument wordt makkelijker
  • onze afhankelijkheid van ingevoerde energie vermindert en de voorzieningszekerheid verbetert.


75 % van de totale broeikasgasuitstoot in de EU is afkomstig van de energiesector. Daarom is het belangrijk dat we sneller overgaan naar een groener energiesysteem. Tegen 2030 moet 40% van onze energie uit hernieuwbare energiebronnen komen.

Alle EU-landen zullen hieraan bijdragen en er worden specifieke streefcijfers voorgesteld voor het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer, verwarming en koeling, gebouwen en industrie. Om zowel onze klimaat- als milieudoelen te halen, worden de duurzaamheidscriteria voor het gebruik van bio-energie aangescherpt en moeten de EU-landen steunregelingen voor bio-energie zodanig opzetten. Lees verder voor uitgebreide informatie.

Schone energie is een van de onderdelen van het grote klimaatpakket dat de Europese Commissie onlangs heeft presenteerd.

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 juli 2021