Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel15 juli 2021

Onze huizen en gebouwen voorbereiden op een groenere toekomst

Over negen jaar moet onze uitstoot van broeikasgassen minder zijn dan in1990 met als einddoel een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Groenere gebouwen door renovatie is een van de onderdelen van het grote klimaatpakket EU om doelen te behalen.

Energy efficient residential house

Renovatie van huizen en gebouwen bespaart energie, beschermt tegen extreme hitte of kou en pakt energiearmoede aan (d.w.z. te hoge rekening t.o.v. inkomen). Aan gebouwen kan meer dan 40% van het energieverbruik en meer dan 36 %van de energie gerelateerde uitstoot van broeikasgassen worden toegeschreven.

Om de uitstoot omlaag te krijgen, stelt de Commissie voor om:

  • Jaarlijks ten minste 3% van de totale vloeroppervlakte van openbare gebouwen te renoveren.
  • Een streefcijfer vast te stellen van 49% hernieuwbare energie voor energieverbruik in gebouwen in 2030.
  • Meer hernieuwbare energie voor stadsverwarming en -koeling te gebruiken in 2030 met een jaarlijkse stijging van 1,1 procent.


Nieuw sociaal klimaatfonds voor financiële steun
Ook wordt er een nieuw sociaal klimaatfonds voorgesteld om met name kwetsbare huishoudens te steunen bij het investeren in renovatie- of verwarmingssystemen en te zorgen voor een eerlijke groene overgang.

Meer weten? Lees de factsheet voor uitgebreide informatie of bezoek de speciale website over de EU Green Deal.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 juli 2021