Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel14 juli 2021Leestijd: 2 min

Het vervoer groener maken

De overgang naar groen vervoer zal veel economische, sociale en milieuvoordelen opleveren: minder broeikasgassen die bijdragen tot opwarming van het klimaat, minder luchtvervuiling en geluidshinder, minder gezondheidsschade, een boost voor innovatie.

Duurzamer transport en groene banen

90 % minder uitstoot door vervoer tegen 2050

Aandeel van elke vervoerswijze in de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU:

- 20,4 %  wegvervoer

- 3,8 % luchtvaart

- 4 % scheepvaart

Vervoer en emissiehandelssysteem (ETS) voor minder uitstoot. Een prijs voor koolstof:

Wegvervoer:
• Uitbreiding van het ETS naar het wegvervoer en verwarmingsbrandstoffen vanaf 2026;
• Focus op de productie en de leveranciers (in plaats van op de huishoudens en chauffeurs);
• Inkomsten gebruiken voor de ondersteuning van kwetsbare huishoudens en investeringen in schonere mobiliteit

Luchtvaart:
• Striktere begrenzing van de uitstootrechten voor vluchten binnen de EU, beginnend vanaf het huidige niveau en een jaarlijkse daling van 4,2 %;
• Volledige afschaffing van de gratis emissierechten tegen 2026;
• Vluchten van en naar derde landenvallen onder de internationale Corsia-compensatieregeling

Scheepvaart:
• Stapsgewijze uitbreiding van het ETS naar de zeevaart vanaf 2023, met een overgangsperiode van 3 jaar;
• Focus op grote schepen (> 5000 brutoton), die meer dan 90 % van de CO₂-uitstoot veroorzaken;
• De regeling geldt voor verkeer binnen de EU en voor 50 % van de routes buiten de Unie.

Schoner wegvoer

Ambitieuzere CO₂-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens moeten helpen om het aantal emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen te verhogen. Bindende voorschriften voor de uitrol van openbare laad- en waterstoftankstations voor auto’s, bestelwagens en vrachtwagens.

Er zullen op grote schaal interoperabele en gebruiksvriendelijke openbare laad- en waterstoftankstations beschikbaar zijn, onder meer op vaste afstanden langs de belangrijkste Europese vervoerscorridors.

CO₂-reductie voor auto’s in %:

Oude vs nieuwe doelen:

2025 15% -> 15%

2030  37,50 -> 50%

2050           -> 100%


Meer weten? Lees verder voor uitgebreide info.

Schone vervoersbrandstoffen voor schepen en vliegtuigen

Vliegtuigen en schepen veroorzaken aanzienlijke verontreiniging en voor deze brandstoffen zijn specifieke maatregelen vereist. Zo zullen vliegtuigen verplicht worden om duurzame brandstofmengsels te tanken bij vertrek van een luchthaven in de EU. Grote havens worden verplicht stroom te leveren aan aangemeerde schepen, zodat deze minder vervuilende brandstoffen gebruiken die bovendien schadelijk zijn voor de lokale luchtkwaliteit.

Achtergrond

Op 14 juli is de Europese Commissie met een reeks aanpassingsvoorstellen gekomen voor het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Die moeten het mogelijk maken om in 2030 netto 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Duurzamer vervoer is daar een onderdeel van.

 

Update 10 oktober 2023: nieuwe EU-regels voor meer gebruik van groene brandstoffen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 juli 2021