Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 juni 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Europese Green Deal: wet natuurherstel voor mens, klimaat en planeet

De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen om beschadigde ecosystemen te herstellen en de natuur in heel Europa terug te brengen, van landbouwgebied en zeeën tot bossen en stedelijke omgevingen.

Natuur herstellen
Natuur herstellen
©iStock
 • Meer dan de helft van het mondiale BBP is afhankelijk van de natuur en de diensten die zij levert. De bouw-, landbouw-, voedsel- en gezondheidssector zijn er allemaal sterk van afhankelijk.
 • Meer dan 75% van alle voedselgewassen ter wereld is afhankelijk van bestuivers.
 • 40% van het land in de wereld is aangetast. De kosten van bodemaantasting in de EU bedragen nu al meer dan 50 miljard euro per jaar.
 • Onze mondiale voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing. Samen met 70% van het zoetwatergebruik vormt dat de grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit op het land.

Het herstel van wetlands, rivieren, bossen, graslanden, mariene ecosystemen en de soorten die zij herbergen, zal helpen:

 • De biodiversiteit te vergroten en de dingen die de natuur gratis geeft, veilig te stellen. Zoals het schoonmaken van ons water en onze lucht evenals het bestuiven van gewassen. De natuur beschermt ons ook tegen overstromingen.
 • de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.
 • Europa's veerkracht en strategische autonomie te vergroten, natuurrampen te voorkomen en risico's voor de voedselzekerheid te verminderen.

Onze mondiale voedselsystemen zijn verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing, 70% van het zoetwatergebruik en zijn de grootste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit op het land

Nieuwe bindende doelen die door de wet worden voorgesteld:

 • Habitats en soorten die door de EU-natuurwetten worden beschermd, herstellen.
 • De afname van bestuiverpopulaties tegen 2030 om te buigen en de populaties te vergroten.
 • Tegen 2030 geen nettoverlies aan groene stedelijke ruimten, tegen 2050 een toename daarvan met 5%, een boomkroonbedekking van minstens 10% in Europese steden.
 • Verbetering van de biodiversiteit op landbouwgrond, bv. voor graslandvlinders, boerenlandvogels, landschappen met een grote biodiversiteit.
 • Herstel en bevochtiging van gedraineerde veengebieden die voor landbouw worden gebruikt en in turfwinningsgebieden.
 • Gezondere bossen met een grotere biodiversiteit.
 • Ten minste 25 000 km vrij stromende rivieren tegen 2030.
 • Herstel van zeegrassen en zeebodems.

Waarom moeten we handelen?

De natuur in de EU gaat hard achteruit: meer dan 80% van de habitats verkeert in een slechte staat. Veengebieden, graslanden en duinen zijn het zwaarst getroffen. In West-, Centraal- en Oost-Europa is het aantal wetlands sinds 1970 met 50% verminderd.

Tot 70% van de EU-bodems verkeert in een ongezonde toestand. Ernstig geërodeerde akkers dragen naar schatting bij tot een verlies aan landbouwproductiviteit van 1,25 miljard euro per jaar in de EU

In de afgelopen tien jaar is 71% van de vispopulaties en 60% van de amfibieënpopulaties achteruitgegaan.

Er is een afname van een op de drie bijen- en vlindersoorten, en een op de tien soorten staat op het punt uit te sterven.

De wet over natuurherstel:

 • Tegen 2030 moet minstens 20% van het land en de zee in de EU hersteld zijn, en  tegen 2050 moeten alle ecosystemen hersteld worden.
 • De EU-landen worden verplicht om nationale herstelplannen te ontwikkelen, rekening houdend met de nationale omstandigheden.
 • Bouwt voort op de natuurwetten van de EU, met bijzondere aandacht voor alle natuurlijke habitats, en niet alleen wat beschermd is onder de: vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn of Natura 2000.
 •  Toont EU-leiderschap bij de bescherming en het herstel van de natuur en legt de lat  voor wereldwijde actie in de aanloop naar de Biodiversiteit klimaattop COP15.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland