Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 juni 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Bindende EU-regels voorgesteld om het risico en het gebruik van pesticiden te verminderen met 50% tegen 2030

De Commissie stelt voor om het gebruik en risico van chemische pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen.

biodiversiteit

Waarom we het gebruik van pesticiden moeten verminderen

Voor onze gezondheid:

 • De gezondheid en het leven van de mens beschermen door voedsel te produceren met minder chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Voor veiligere, pesticidenvrije gebieden rond scholen, speelplaatsen en parken.
 •  39% van de burgers vindt het gebruik van pesticiden zorgelijk i.v.m. voedselveiligheid. Bron: de Eurobarometer 2019_Food safety in EU - EB91.3
 • Professionele werknemers, die omgaan met chemische bestrijdingsmiddelen beschermen.

Voor de natuur:

 • Voedselzekerheid op lange termijn door landbouwers te helpen kwaliteitsgewassen te produceren in harmonie met de natuur, door te vertrouwen op wetenschappelijke kennis en moderne technologieën om schadelijke organismen te bestrijden, en door chemische bestrijdingsmiddelen slechts als laatste redmiddel te gebruiken.
 • Bescherming tegen bodemaantasting en klimaatverandering.
 • De sterfte van bijen en anders bestuivers tegengaan omdat ze belangrijk zijn voor het bestuiven van landbouwgewasssen e.d. om een groeiende wereldbevolking te voeden.
 • De natuur beschermen en de biodiversiteit bevorderen voor de huidige en toekomstige generaties.

Waarom nu handelen

 • Tussen 2013 en 2019 zijn in Europese rivieren en meren meer pesticiden gevonden dan de toegestane norm.

 • In landbouwgebieden verminderen pesticiden de biodiversiteit.

 • 75% van alle voedselgewassen ter wereld is afhankelijk van bestuiving door dieren.

 • In de EU heeft 50% van het land waarop gewassen worden geteeld die afhankelijk zijn van bestuivers, al te maken met een bestuivingstekort.

 • Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 385 miljoen gevallen van onopzettelijke acute vergiftiging door pesticiden voor, waarvan ongeveer 11.000 met dodelijke afloop.

De belangrijkste maatregelen

 • Wettelijk bindende doelen om het gebruik en de risico's van chemische bestrijdingsmiddelen met 50% te verminderen tegen het jaar 2030.
 • Een verbod op alle gebruik van pesticiden in kwetsbare gebieden, inclusief alle stedelijke groene gebieden die door het grote publiek worden gebruikt. 
 • Milieuvriendelijke plaagbestrijding, waarbij alle boeren geïntegreerde plaagbestrijding toepassen en chemische bestrijdingsmiddelen alleen als laatste redmiddel worden gebruikt. 
 • Bevordering van alternatieven met weinig risico's, met nationale doelen om het gebruik van niet-chemische bestrijdingsmethoden en de verkoop van niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen te doen toenemen. 
 • Landbouwers helpen toegang te krijgen tot het vereiste advies en de vereiste begeleiding voor een duurzamere landbouw met minder bestrijdingsmiddelen.
 • Het mogelijk maken om nieuwe technologieën te gebruiken, zoals precisielandbouw, die bijdraagt tot de verdere vermindering van het gebruik van chemische  bestrijdingsmiddelen.
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid financiering voor investeringen en advies
  in duurzame praktijken.
 • Versnelde goedkeuring van biologische  alternatieven voor boeren en andere 
  gebruikers van pesticiden.
 • Wereldwijde solidariteit door ondersteuning van duurzame landbouw in 
  landen die voedsel exporteren naar de EU exporteren en de invoering van een nieuwe, meer milieuvriendelijke aanpak van de maximum 
  residugehalte.

Meer weten? Bekijk het volledige persbericht.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland