Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel12 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese Commissie maant Nederland tot naleven van EU-regels i.v.m. controle bijvangst vissers

Nederland moet EU-regels over visserij gaan naleven en krijgt een aanmaning van de Europese Commissie.

Visserij
© Audiovisuele Dienst EU

Nederland krijgt van de Commissie een schriftelijke aanmaning wegens het niet-nakomen van de verplichtingen voor controle en handhaving van de aanlandingsverplichting (visserij).

Nederland heeft nagelaten om te zorgen voor de controle en handhaving van de verplichting dat alle vangsten van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden en van soorten waarvoor minimummaten gelden. Deze moeten aan boord van vissersvaartuigen worden gebracht en gehouden, en vervolgens worden geregistreerd, aangeland en in mindering gebracht op de visquota, indien van toepassing.

Een doeltreffende controle en handhaving van de visserijactiviteiten op zee en een nauwkeurige registratie van de vangsten en de teruggegooide hoeveelheden zijn belangrijk voor de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Evenals voor de ondersteuning van de lange termijn doelen van het gemeenschappelijk visserijbeleid op het gebied van duurzaamheid. Het is ook belangrijk om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

Daarom heeft de Commissie besloten een schriftelijke aanmaning te zenden aan Nederland.  Dit land heeft nu twee maanden de tijd om op de brief te antwoorden en de door de Commissie gesignaleerde tekortkomingen te verhelpen. Zo niet, dan kan de Commissie vervolgstappen nemen.

 

De eerste stappen bij een strafprocedure, bekend als de inbreukprocedure.

 

 

Juridische stappen

 

vervolgstappen ondernemen

 

Actie ondernemen

 

Als een land het EU-recht niet naleeft of niet omzet in een nationale wetgeving, kan de Commissie uiteindelijk naar de rechter stappen. Maar voor het zover komt blijft de Commissie in gesprek voor dialoog en handhaving.

Meer weten? Lees het persbericht.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland