Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel21 september 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europese Commissie maant Nederland om EU-regels om te zetten in nationale wetgeving

Nederland heeft twee EU-richtlijnen nog niet omgezet naar nationale wetgeving. Dat moet nog gebeuren voor een richtlijn, die de online oprichting van vennootschappen mogelijk maakt in de hele EU.

Dat gelt ook voor een richtlijn die ervoor zorgt dat failliete ondernemers een tweede kans krijgen en dat ze gemakkelijker toegang krijgen tot financiering. 

Wat is de EU-richtlijn over het gebruik van digitale tools en processen in het vennootschapsrecht?
De EU-landen zijn verplicht om volledig online procedures in te voeren zodat voor de oprichting van bepaalde soorten vennootschappen en de registratie van bijkantoren in het buitenland. Ook moeten documenten online ingediend kunnen worden in ondernemingsregisters. Bovendien moet informatie over procedures online en gratis beschikbaar worden gesteld De termijn om deze EU-richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving is op 1 augustus verstreken voor Nederland, België, Bulgarije, Denemarken, Cyprus, Luxemburg, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden. Meer achtergrondinformatie.

Wat is de EU-richtlijn: tweede kans voor failliete ondernemers en ze gemakkelijker toegang tot financiering geven?
De nieuwe regels bieden de voorwaarden voor levensvatbare bedrijven in financiële moeilijkheden om vroegtijdig te herstructureren om een faillissement te voorkomen. Eerlijke insolvente ondernemers krijgen betere toegang tot financiering en zien hun schulden na drie jaar volledig kwijtgescholden. Daarnaast zullen nieuwe regels de efficiëntie van insolventieprocedures vergroten door bepaalde regels voor rechtbanken en insolventiepractici in de hele EU gelijk te trekken net als het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De termijn om deze EU-richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving is op 17 juli verstreken voor Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Luxemburg, Letland, Malta,  Polen en Slovenië. Deze landen hebben de Commissie nog niet laten weten welke maatregelen ze hebben getroffen.
Meer achtergrondinformatie.

De volgende stappen

Nederland krijgt een officieel verzoek om informatie van de Commissie over beide richtlijnen. Dat is de eerste stap van een traject dat uiteindelijk voor de Europese rechter kan eindigen als de Europese wetten niet worden omgezet/nageleefd. Gedurende het hele traject blijft de Commissie altijd in dialoog met betrokken EU-land om tot een oplossing te komen om zo een gang naar de rechter te voorkomen.

De eerste stappen bij een strafprocedure, bekend als de inbreukprocedure.

Bekijk hier het korte filmpje over de 5 stappen

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland