Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel16 juli 2021Leestijd: 1 min

Energiebelasting vergroenen om klimaatdoelen te behalen

Belastingen kunnen bijdragen aan het bereiken van klimaat- en milieudoelen door de omschakeling naar schonere energie en een groenere industrie te stimuleren.

Boat lifts

 

Dat staat in de gepresenteerde voorstellen van de Europese Commissie (EC) over de vergroening over energiebelasting n.a.v. de grote milieuplannen.

Om tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden moet als tussendoel de uitstoot van broeikasgassen minstens 55 % omlaag tegen 2030. Dat vereist dat 40% meer hernieuwbare energie en 36% meer energie-efficiëntie als nieuwe bindende streefdoelen voor de hele EU tegen 2030. Hoe elk EU-land daartoe kan bijdragen moet bepaald worden aan de hand van indicatieve nationale bijdragen. Verder omvatten de EC-voorstellen ook aanvullende streefcijfers voor hernieuwbare brandstoffen, zoals waterstof in de industrie en het vervoer.

Bovendien is een vermindering van het energieverbruik essentieel om de emissies en de energiekosten voor consumenten en de industrie te verlagen.

Minimumbelastingtarieven
De belasting op energieproducten moet de groene transitie ondersteunen door de juiste stimulansen. De Commissie stelt voor de minimumbelastingtarieven voor verwarming en vervoer af te stemmen op de klimaatstreefcijfers en tegelijkertijd de maatschappelijke gevolgen te beperken en kwetsbare burgers te ondersteunen.

Luchtvaart
Ook wordt voorgesteld vrijstellingen en verlaagde tarieven af te schaffen die het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen, bv. in de luchtvaart en de maritieme sector. Lees er hier meer over in de factsheet. Bekijk ook de veelgestelde vragen voor uitgebreidere informatie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 juli 2021