Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel25 november 2021Vertegenwoordiging in Nederland

Aangepaste EU-regels voor financiering Europese politieke partijen & stichtingen en ook voor kiezersrechten

De Commissie stelt voor om de EU-regels voor de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen te herzien. Dit om de integriteit van de Europese democratie te beschermen.

Right to vote

De huidige regeling vertoont een aantal lacunes, waardoor de partijen en stichtingen problemen hebben met hun functioneren en geen invulling kunnen geven aan hun taak om de stem van de EU-burgers te vertegenwoordigen.


De EU-regel wordt geactualiseerd om de interactie van Europese politieke partijen en stichtingen met de erbij aangesloten nationale partijen en met het buitenland te vergemakkelijken, voor meer transparantie te zorgen, met name in verband met politieke reclame en donaties, buitensporige administratieve lasten te verminderen en de financiële levensvatbaarheid van Europese politieke partijen en stichtingen te versterken.

Meer gebruik maken van kiesrecht in het buitenland
De Commissie komt ook met een voorstel om de regels voor Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen te actualiseren voor EU-burgers die in een andere lidstaat wonen dan de lidstaat waarvan zij de nationaliteit hebben (“mobiele EU-burgers”). Ongeveer 13,5 miljoen burgers verkeren in die situatie, maar zeer weinigen van hen maken gebruik van hun stemrecht bij Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.
Om te garanderen dat al die mensen kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen van 2024, stelt de Commissie gerichte wijzigingen voor van de bestaande richtlijnen over het kiesrecht. Onder meer komt er een verplichting om deze burgers proactief te informeren over hun kiesrecht, gestandaardiseerde modellen te gebruiken voor de registratie als kiezer of als kandidaat, en talen te gebruiken die door veel van de mobiele EU-burgers op hun grondgebied worden gesproken. Het voorstel voorziet ook in maatregelen om te voorkomen dat mobiele EU-burgers worden uitgeschreven uit het kiezersregister in hun land van herkomst.

Achtergrond

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft in het kader van de in haar politieke beleidslijnen opgenomen prioriteit om de Europese democratie een nieuwe impuls te geven, wetgevingsvoorstellen aangekondigd die moeten zorgen voor meer transparantie over betaalde politieke reclame en duidelijkere regels voor de financiering van Europese politieke partijen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
25 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland