Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel6 september 2023Vertegenwoordiging in Nederland

Wet digitale markten: Commissie wijst zes poortwachters aan

De Europese Commissie wijst Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft aan als de eerste zes poortwachters onder de wet digitale markten.

Overview of Gatekeeper Designations under DMA

De Europese Commissie heeft vandaag voor het eerst zes poortwachters – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – aangewezen in het kader van de wet digitale markten (DMA). In totaal zijn 22 door poortwachters aangeboden kernplatformdiensten aangewezen. De zes poortwachters hebben nu zes maanden de tijd om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de wet digitale markten voor al hun aangewezen kernplatformdiensten volledig worden nageleefd.

In het kader van de wet digitale markten kan de Europese Commissie digitale platforms als “poortwachters” aanmerken als zij een belangrijke toegangspoort vormen tussen bedrijven en consumenten met betrekking tot kernplatformdiensten. De aanmerkingsbesluiten van vandaag volgen op een herzieningsprocedure van 45 dagen die de Commissie heeft uitgevoerd na de kennisgeving van Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft en Samsung van hun potentiële status als poortwachters.

Meer informatie is te lezen in het persbericht in de pershoek van de Europese Commissie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 september 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland