Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel18 oktober 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Werkprogramma Europese Commissie 2023: aanpak van de huidige crises met oog voor de lange termijn

De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2023 vastgesteld. Deze agenda komt met voorstellen om de (energie)crises van nu aan te pakken, en tegelijkertijd de lange termijn niet uit het oog te verliezen.

groene toekomst
©iStock

Het werkprogramma bevat 43 nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van eerder vastgestelde zes grote ambities. Hieronder vallen onder meer de groene en digitale transitie, het Europese buitenlandbeleid en versterking van de Europese democratie. Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie per beleidsterrein.

Inspraak
Onderdelen van deze initiatieven komen voort uit de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa. Dit was een initiatief waarbij burgers uit de hele EU tijdens burgerdialogen hun ideeën hebben gepresenteerd over het soort Europa waarin ze willen leven. In de toekomst moeten nieuwe burgerpanels een grotere rol spelen in de beleidsvorming van de Commissie op verschillende gebieden.


Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor het komende jaar. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien. Het werkprogramma van de Commissie voor 2023 is het resultaat van nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de EU-landen en de adviesorganen van de EU.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland