Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Voorstel om nieuwe EU-inkomsten toe te voegen aan EU-begroting voor terugbetalen EU-fondsen

Met oog op de toekomst van de nieuwe generatie is de Commissie met een voorstel gekomen om drie nieuwe bronnen van inkomsten toe te voegen aan de eigen middelen voor de EU-begroting.

The euro (I): Production and Transport - 2001

Dit omvat:
1. inkomsten uit de handel in emissierechten (ETS).  Het EU-ETS wordt in de komende jaren uitgebreid naar nieuwe sectoren; de Commissie stelt voor om een kwart van de toekomstige ETS-inkomsten naar de EU-begroting te laten gaan; nu vloeien alle inkomsten naar de begrotingen van de lidstaten. Geraamde opbrengst: 12 miljard inkomsten per jaar in de periode 2026-2030

2. middelen die worden gegenereerd door het voorgestelde EU-mechanisme voor koolstofgrenscorrectie. Deze voorgestelde klimaatheffingen op ingevoerde producten moeten zogenaamde koolstoflekkage tegengaan en producenten buiten de EU aanmoedigen om groen te produceren. De Commissie wil dat 75% van de heffingen naar het EU budget vloeit. Geraamde opbrengst: 1 miljard euro per jaar in de periode 2026-2030.

3. percentage restwinsten van multinationals dat onder de EU-landen zal worden herverdeeld in het kader van de recente OESO/G20-overeenkomst over een herverdeling van heffingsrechten (“pijler één”).

Eens op kruissnelheid in de periode 2026-2030 zullen deze nieuwe inkomstenbronnen naar verwachting gemiddeld tot 17 miljard euro per jaar voor de EU-begroting opleveren.

Hoe werkt het systeem van eigen middelen tot nu toe?

Er zijn momenteel vier eigen middelen voor de EU-begroting:

  1. Douanerechten, die worden geheven op de import  en geïnd worden aan de buitengrenzen van de EU. Deze  heffingen gaan rechtstreeks naar de EU-begroting. De EU-landen houden 25% van het bedrag in als inningskosten.
  2. De btw, die vanaf 2021 is vereenvoudigd. Een uniform afroepingspercentage van 0,3% is van toepassing op de btw-grondslagen van alle EU-landen.
  3. De eigen middelen op basis van niet-gerecycleerd kunststofverpakkingsafval. Dit is in 2020 geintroduceerd. De EU-landen dragen 0,80 euro bij per kilogram van hun kunststofverpakkingsafval dat niet wordt gerecycleerd. Voor minder welvarende EU-landen geldt een correctie.  
  4. De eigen middelen op basis van het bruto nationaal inkomen (BNI) blijven de belangrijkste bron voor de financiering van de EU-begroting. Alle EU-landen dragen bij, naar verhouding van hun aandeel in het BNI van de 27 EU-landen. Sommige EU-landen profiteren van een brutovermindering. Het afroepingspercentage wordt aangepast om het deel van de begroting te financieren dat niet door andere inkomstenbronnen wordt gedekt.

Deze vier eigen middelen zijn goed voor meer dan 90% van de ontvangsten. Andere bronnen van inkomsten zijn belastingen en andere inhoudingen op de salarissen van EU-personeel, bankrente, bijdragen van niet-EU-landen aan bepaalde programma's, rente op betalingsachterstanden en boetes.

Waarom stelt de Commissie nieuwe eigen middelen voor?

Na de ongekende economische crisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de EU overeenstemming bereikt over NextGenerationEU, het grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd. NextGenerationEU zet momenteel meer dan 800 miljard euro (in lopende prijzen, 750 miljard euro in constante prijzen van 2018) in, opgehaald op de kapitaalmarkten, om in een beperkte periode specifieke herstel- en veerkrachtacties te financieren, om de economische groei te stimuleren en te investeren in een groenere en meer digitale toekomst.

Met het pakket van vandaag leggen we de basis voor de terugbetaling van het EU-herstelpan NextGenerationEU en verlenen we essentiële steun aan het groene pakket Fit for 55' om voor de financiering van het Sociaal Klimaatfonds te zorgen. Met de reeks nieuwe eigen middelen zorgen we er dan ook voor dat de volgende generatie werkelijk van NextGenerationEU zal profiteren.

Meer weten? Lees het volledige persbericht en de veelgestelde vragen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland