Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel11 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Veilige uitwisseling van persoonlijke data tussen de EU en VS door nieuwe privacyverplichtingen

Voor de veilige uitwisseling van persoonlijke data tussen de EU en VS is er een nieuw EU-VS-kader voor gegevensbescherming ingegaan. Door nieuwe regels kunnen Europeanen er zeker van zijn dat persoonsgegevens veilig vanuit de EU worden doorgegeven.

Ipad met een virtueel slotje

Bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan krijgen de nodige rechtszekerheid.  De veelbesproken Privacy Shield, de voorloper van het nieuwe EU-VS rechtskader was ongeldig verklaard door Het Europees Hof.  Om de bezwaren van het Europees Hof van Justitie weg te nemen, zijn in het EU-VS-kader voor gegevensbescherming nieuwe bindende waarborgen ingevoerd. Zo wordt er een Data Protection Review Court (DPRC) opgericht, waartoe personen uit de EU toegang zullen hebben.
 

Bedrijven verbinden zich aan privacyverplichtingen

Amerikaanse bedrijven zullen tot het EU-VS-kader voor gegevensbescherming kunnen toetreden door zich te verbinden tot het nakomen van een gedetailleerde reeks privacyverplichtingen. Denk aan de verplichting om persoonsgegevens te wissen wanneer die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Evenals de verplichting om de continuïteit van de bescherming te garanderen wanneer persoonsgegevens met derden worden gedeeld.

Kosteloos verhaal kunnen halen

Personen uit de EU van wie de gegevens niet correct zijn behandeld door Amerikaanse bedrijven, zullen op verschillende manieren verhaal kunnen halen, onder meer via kosteloze, onafhankelijke geschillenbeslechtingsmechanismen en een arbitragepanel.

Toegang tot data in EU beperkt tot wat noodzakelijk is voor Amerikaanse overheidsinstanties

Daarnaast voorziet het Amerikaanse rechtskader in een aantal waarborgen wat betreft de toegang van Amerikaanse overheidsinstanties zoals de inlichtingendiensten tot binnen het kader doorgegeven gegevens, vooral voor de handhaving van het strafrecht en de nationale veiligheid. De toegang tot gegevens moet beperkt zijn tot wat noodzakelijk en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen.

Bindende maatregelen bij klachten

Personen uit de EU zullen, wat de verzameling en het gebruik van hun gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten betreft, een beroep kunnen doen op een onafhankelijk en onpartijdig verhaalmechanisme, bijvoorbeeld de nieuw opgerichte Data Protection Review Court (DPRC). De DPRC zal klachten op een onafhankelijke manier onderzoeken en oplossen, onder meer door bindende corrigerende maatregelen vast te stellen.
 

Handel over de grens vergemakkelijken

De Amerikaanse waarborgen zullen de trans-Atlantische gegevensstromen ook in ruimere zin vergemakkelijken. Ze zijn immers ook van toepassing bij de doorgifte van gegevens door andere instrumenten, zoals bepalingen van modelovereenkomsten en bindende bedrijfsvoorschriften.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
11 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland