Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel13 oktober 2021

Te hoge energieprijzen: Europese Commissie wil met 'gereedschapskist' consument en bedrijven steunen

De Commissie is vandaag een 'gereedschapskist' gekomen om Europese bedrijven en consumenten te steunen n.a.v. de uitzonderlijke stijging van de mondiale energieprijzen.

energie gebruiken

De hoge prijzen zullen naar verwachting in de winter aanhouden en een snelle en gecoördineerde reactie vereisen. De EU en haar lidstaten kunnen 'instrumenten' gebruiken om het onmiddellijke effect van de huidige prijsstijgingen aan te pakken en de weerbaarheid tegen toekomstige schokken verder te versterken.

Onmiddellijke maatregelen ter bescherming van consumenten en bedrijven, die de EU-landen kunnen nemen via de bestaande Europese regels omvatten:

Noodinkomenssteun verstrekken aan energiearme consumenten, bijvoorbeeld door vouchers of gedeeltelijke betalingen, die met EU-ETS-inkomsten kunnen worden ondersteund. EU-landen hebben in de eerste negen maanden van 2021 10,6 miljard euro extra inkomsten uit het Europese emissiehandelsysteem ter beschikking, in vergelijking met dezelfde periode in 2020;

Uitstel van betaling van rekeningen toestaan;

• Waarborgen invoeren om te voorkomen dat de aansluiting van het net wordt onderbroken;

• Tijdelijke, gerichte verlagingen van de belastingtarieven voor kwetsbare huishoudens;

Steun verlenen aan bedrijven of bedrijfstakken, in overeenstemming met de Europese regels voor staatssteun. 

Daarnaast zal de Commissie ook de volgende maatregelen nemen op Europees niveau:

Vergroten van het internationale bereik op energiegebied om de transparantie, liquiditeit en flexibiliteit van de internationale markten te waarborgen. Noorwegen heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het vanaf deze maand zijn productie en leveranties aan Europa gaat verhogen;

Mogelijke concurrentieverstorende gedragingen op de energiemarkt onderzoeken en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) te verzoeken de monitoring van ontwikkelingen op de koolstofmarkt verder te verbeteren.

Daarnaast zal de Commissie op de middellange termijn investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ondersteunen, mogelijke maatregelen inzake gezamenlijke energieopslag en aankoop van gasreserves onderzoeken; en de huidige opzet van de Europese elektriciteitsmarkt beoordelen.

Meer weten? Lees het vollledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
13 oktober 2021