Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel3 mei 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Strengere regels om corruptie in de EU en de rest van de wereld te bestrijden

Vandaag neemt de Commissie doortastende maatregelen om corruptie wereldwijd te bestrijden.

Inbreukprocedure: dialoog en handhaving
AV Dienst, Europese Commissie

"Ik wil de aandacht vestigen op corruptie in alle facetten. Het facet van buitenlandse agenten die ons politieke systeem proberen te beïnvloeden. Het facet van louche bedrijven of stichtingen die misbruik maken van overheidsgeld. We moeten ook de corruptie in eigen land uitroeien. Daarom stellen wij maatregelen voor om ons wetgevingskader voor corruptiebestrijding te actualiseren. Corruptie tast het vertrouwen in onze instellingen aan. We moeten dus terugvechten met de volle kracht van de wet ", aldus Voorzitter Ursula von der Leyen, tijdens de toespraak de Staat van de Unie in 2022.

Corruptie is zeer schadelijk voor de samenleving, onze democratieën, de economie en individuele personen. Het ondermijnt de instellingen waarvan wij afhankelijk zijn.  Het werkt de georganiseerde misdaad en vijandige buitenlandse inmenging in de hand.

69% van de EU-burgers is van mening dat corruptie op hoog niveau NIET voldoende wordt vervolgd door de nationale autoriteiten, volgens de Eurobarometer.

47% van de bedrijven denkt dat het ONwaarschijnlijk is dat de politie of het openbaar ministerie degenen die zich met corruptie bezighouden, zullen oppakken, volgens de Eurobarometer.

Ten minste 120 miljard euro per jaar: geschatte kosten van corruptie voor de economie van de EU.

Een mijlpaal in de strijd tegen corruptie

De Commissie zal de acties opvoeren, met:

 • strengere regels voor het strafbaar stellen van corruptiedelicten en gelijk trekken van de straffen in de hele EU;
 • de focus op preventie en ondersteuning van een cultuur van integriteit: een EU-netwerk opzetten tegen corruptie en samen werken aan een eerste EU-strategie voor corruptiebestrijding;
 • een speciale sanctieregeling via het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) om ernstige corruptiedaden wereldwijd aan te pakken, wanneer deze de waarden, fundamentele belangen, veiligheid en integriteit van de EU aantasten of dreigen aan te tasten;
 • onafhankelijkheid en integriteit van de EU en de andere doelen van het GBVB.

Wat zijn de voorgestelde nieuwe regels in de EU?

De bijgewerkte regels omvatten:

 • Regels voor corruptiepreventie: belangrijke preventieve instrumenten voor belangenconflicten en vermogensverklaringen.
 • Uitgebreide definities van alle strafbare feiten die als corruptie worden vervolgd, zowel voor de publieke als de privésfeer sfeer.
 • Nieuwe en strengere regels om corruptiedelicten strafbaar te stellen en de straffen in de hele EU gelijk te stellen.
 • Mogelijkheid om alternatieve maatregelen toe te passen, zoals boetes, uitsluiting van toegang tot overheidsfinanciering, het bekleden van een openbaar ambt of het zich kandidaat stellen voor verkiezingen.
 • Zorgen voor effectief onderzoek naar en vervolging van corruptie.
 • Langere termijnen voor onderzoek, vervolging en berechting van corruptie en voor de tenuitvoerlegging van veroordelingen
 • Betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten.
 • Gegevensverzameling om toezicht te houden op de handhaving.
   

Hoe gaat de EU corruptie wereldwijd aanpakken?

Met het nieuwe voorstel voor een GBVB-sanctieregeling van de hoge vertegenwoordiger, gesteund door de Commissie, zou de EU in staat zijn om:

 • ernstige gevallen van omkoping en verduistering aan te pakken;
 • de daders, hun medeplichtigen en degenen die dergelijke handelingen vergemakkelijken de toegang tot de EU ontzeggen;
 • hun tegoeden bevriezen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
3 mei 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland