Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel24 april 2024Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 3 min

Strenge nieuwe internetregels EU gelden ook voor pornosites: Pornhub, Stripchat en XVideos

Vanaf deze week zijn Pornhub, Stripchat en XVideos verplicht om o.a. minderjarigen te beschermen tegen schadelijke content en op te treden tegen illegale content (zoals materiaal over seksueel misbruik van kinderen).

©iStock

Dit n.a.v. de Digitale Dienstenwet (DSA).


Deze DSA-regels verplichten alle grote online platforms (als Facebook, Booking.com AliExpress etc) en zoekmachines (als Google etc.) met meer dan 45 miljoen gebruikers om te zorgen voor een veilige online omgeving voor gebruikers.

Daarvoor moeten ze voldoen aan een aantal algemene verplichtingen. Pornosites moeten bovendien ook specifieke maatregelen nemen om gebruikers, zoals minderjarigen, online te empoweren en te beschermen, en om systeemrisico's van hun diensten te beoordelen en te verminderen.
Voor Pornhub en Stripchat gelden de onderstaande verplichtingen sinds 21 april en voor XVideos sinds 23 april.


Deze specifieke verplichtingen voor zeer grote online platformen omvatten onder andere:
Zorgvuldigere moderatie van inhoud. Ze moeten:

 • hun specifieke systeemrisico's onderzoeken om de verspreiding tegen te gaan van illegale inhoud en inhoud die de grondrechten bedreigt. Ze moeten risicobeoordelingsverslagen naar EC sturen. De verslagen zullen uiterlijk een jaar later openbaar worden gemaakt;
 • beschermende maatregelen nemen tegen risico's in verband met de verspreiding van illegale inhoud, zoals materiaal over seksueel misbruik van kinderen, en inhoud die de grondrechten bedreigt, zoals het recht op menselijke waardigheid en privacy als er zonder toestemming intiem materiaal of deepfake-pornografie wordt gedeeld. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat zij hun algemene voorwaarden, interfaces, moderatieprocessen of algoritmen aanpassen;.
 • verbeteringen aanbrengen in hun interne processen, middelen, testen, documentatie en het toezicht op hun activiteiten die verband houden met de detectie van systeemrisico's;

extra bescherming voor minderjarigen:

 • hun diensten, waaronder de interfaces, de aanbevelingssystemen en de algemene voorwaarden, zodanig ontwerpen dat zij risico's voor het welzijn van kinderen kunnen aanpakken en voorkomen. Zij moeten maatregelen nemen om de rechten van het kind te beschermen en minderjarigen de toegang tot pornografische inhoud te ontzeggen, onder meer door middel van leeftijdscontrole;
 • in risicobeoordelingsverslagen moet in het bijzonder duidelijk aandacht worden besteed aan de negatieve gevolgen op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van minderjaren;
   

Meer transparantie en verantwoordingsplicht:

 • ervoor zorgen dat de risicobeoordelingen en de naleving van de verordening digitale diensten extern en onafhankelijk worden gecontroleerd;
 • de registers van de reclame op de interfaces bekendmaken;
 • onderzoekers, zoals erkende onderzoekers die door de coördinatoren voor digitale diensten zijn aangeduid, toegang geven tot openbaar beschikbare gegevens;
 • extra transparantievereisten naleven. Zo moeten zij jaarlijks verslagen over de systeemrisico's en de auditresultaten bekendmaken, en om de zes maanden transparantieverslagen over risicobeheer en moderatiebesluiten over inhoud;
 • een nalevingsfunctie in het leven roepen en jaarlijks een externe, onafhankelijke audit laten uitvoeren.

De Commissie ziet er nauwlettend op toe dat deze verplichtingen worden nageleefd door de platforms. Vooral wat betreft de maatregelen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke inhoud en om de verspreiding van illegale inhoud aan te pakken. Mocht de Commissie vermoeden dat de regels niet worden nageleefd dan kan ze stappen ondernemen voor handhaving.

Achtergrond

Alle online platforms en -zoekmachines moesten uiterlijk 17 februari 2024 al voldoen aan aan de algemene verplichtingen van de DSA. Ze moeten onder andere:

 • gebruikers voorzien van gebruiksvriendelijke manieren om illegale inhoud te rapporteren;
 • berichten van zogenoemde “betrouwbare flaggers” sneller behandelen;
 • gebruikers de nodige motivering verschaffen als hun inhoud beperkt zichtbaar is of wordt verwijderd;
 • voorzien in een intern systeem om klachten van gebruikers te behandelen ten aanzien van moderatiebesluiten over inhoud;
 • de rechtshandhavers onmiddellijk inlichten als zij vermoeden dat er sprake is van een strafbaar feit waarbij het leven of de veiligheid van een persoon wordt bedreigd of zal worden bedreigd, zoals bij seksueel misbruik van kinderen;
 • de systemen opnieuw ontwerpen om minderjarigen een hoge graad van privacy en veiligheid te bieden;
 • ervoor zorgen dat de interfaces de gebruikers niet misleiden of manipuleren;
 • voorzien in duidelijke vermelding van reclame in de interfaces;
 • reclame stopzetten die gebaseerd is op gevoelige gegevens (zoals etnische afkomst, politieke overtuiging of seksuele geaardheid) is gebaseerd of gericht is op minderjarigen;
 • duidelijke algemene voorwaarden bepalen en die zorgvuldig, objectief en evenwichtig toepassen;
 •  jaarlijks transparantieverslagen bekendmaken over de wijze waarop zij inhoud modereren.

Meer weten? Bekijk de speciale website voor meer over een veiliger internet.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 april 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland