Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel5 april 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Strafvervolging over de grens: regels gelijktrekken voorkomt dubbele vervolging en straffeloosheid in hele EU

In de strijd tegen georganiseerde criminele groepen die in meerdere EU-landen actief zijn, komt de Commissie met een nieuw voorstel om regels voor strafvervolging gelijk te trekken i.p.v. een lappendeken van verschillende rechtsinstrumenten in de EU.

Inbreukprocedure: dialoog en handhaving
AV Dienst, Europese Commissie

Dit moet o.a dubbele vervolging en straffeloosheid voorkomen wanneer overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd.

Het wetsvoorstel over gemeenschappelijke regels voor overdracht van strafvervolging tussen EU-landen moet:

  • onnodige parallelle procedures over dezelfde feiten en dezelfde persoon voorkomen in verschillende EU-landen.  Dit omdat dubbele vervolging kan leiden tot een schending van het fundamentele beginsel dat een persoon niet tweemaal voor hetzelfde strafbare feit kan worden vervolgd of gestraft (het “ne bis in idem”-beginsel);
  • straffeloosheid vermijden wanneer overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel wordt geweigerd.

Strafvervolging in meest geschikte EU-land gezien het gepleegde misdrijf

Bovendien draagt het eraan bij dat strafvervolging in het meest geschikte EU-land plaatsvindt, bijvoorbeeld in de staat waar het grootste deel van het misdrijf werd gepleegd. De gemeenschappelijke regels omvatten:

  • een lijst van gemeenschappelijke criteria voor de overdracht van strafvervolging, en de mogelijke redenen voor weigering van de overdracht van strafvervolging;
  • een termijn voor een beslissing over de overdracht van strafvervolging;
  • regels voor de vertaalkosten en de gevolgen van de overdracht van strafvervolging;
  • verplichtingen over de rechten van zowel verdachten en beklaagden als slachtoffers;
  • regels voor het gebruik van grensoverschrijdende digitale communicatiekanalen tussen bevoegde autoriteiten.

Om de overdrachtsprocedure efficiënter te maken, regelt het wetsvoorstel ook de jurisdictie in specifieke gevallen. Ze zal naar verwachting leiden tot minder versnippering, meer rechtszekerheid en uiteindelijk tot meer met succes overgedragen strafrechtelijke procedures. Meer weten? Lees het volledige persbericht en bekijk de veelgestelde vragen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
5 april 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland