Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Staatssteun: verruiming van steun voor bedrijven via het pan-Europees Garantiefonds

De steun voor bedrijven via het Pan-Europees Garantiefonds is verruimd doordat de Europese Commissie de wijzigingen aan het fonds heeft goedgekeurd. De steun is bedoeld voor bedrijven, die door de coronacrisis zijn getroffen.

EURO 3 - everyday euro

Wat ze moet helpen om de economische gevolgen te beperken. Dit zijn de landen die deelnemen aan het fonds: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje en Zweden.

De Europese Commissie had op 14 groen licht gegeven voor de oprichting van het fonds dat conform de Europese regels voor staatssteun is.

Doordat de pandemie voortduurt, heeft de Commissie de volgende wijzigingen goedgekeurd:

  1. een verhoging van de financieringsplafonds en de maximumlooptijden van bepaalde gegarandeerde producten;
  2. de mogelijkheid voor banken om leningen en andere financieringsopties tot en met 30 juni 2022 onder de garantieregeling van het fonds te brengen en om de looptijd van dergelijke leningen verder te verlengen indien dit kan worden gerechtvaardigd;
    en
  3. een nieuw obligatieproduct om te voorzien in de specifieke financieringsbehoeften van kleine, middelgrote en midcap-bedrijven. De Commissie vindt dat deze wijzigingen de economische gevolgen van de coronapandemie in de 22 deelnemende lidstaten verminderen.

De wijzigingen zijn dus ‘noodzakelijk, passend en evenredig’ om een ‘ernstige verstoring in de economie van de deelnemende EU-landen op te heffen zoals staat in de Europese regels waaronder de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.

De Europese goedkeuring is o.b.v. de EU-staatssteunregels.  De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder de zaaknummers SA.100052, SA.100071, SA.100119, SA.100123, SA.100139, SA.100149, SA.100153, SA.100167, SA.100183, SA.100191, SA.100196, SA.100203, SA.100220, SA.100232, SA.100253, SA.100283, SA.100335, SA.100382, SA.100392, SA.100393, SA.100414 en SA.100424 in het staatssteunregister op de website van de Commissie over concurrentie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland