Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel19 augustus 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Staatssteun: Europese goedkeuring voor Nederlandse compensatieregeling van 835 miljoen euro voor energie-intensieve ondernemingen door indirecte emissiekosten

De Europese Commissie heeft een Nederlandse steunmaatregel goedgekeurd om energie-intensieve bedrijven gedeeltelijk te compenseren voor hogere elektriciteitsprijzen door indirecte emissiekosten vanwege het EU-systeem voor de handel in emissierechten.

Economie
© EC

Dit systeem ook wel bekend als ETS geeft industrieën het recht om beperkt schadelijke stoffen uit te stoten of om dat geld te investeren in schone productiemethoden. Het doel daarvan is om de CO2 in de EU omlaag te krijgen en de klimaatdoelen te halen.

De door Nederland aangemelde regeling, met een geraamd totaalbudget van maximaal 834,6 miljoen euro, dekt een deel van de hogere elektriciteitsprijzen door van het effect van de koolstofprijzen op de kosten van elektriciteitsopwekking (de zogenaamde 'indirecte emissiekosten') die tussen 2021 en 2025 worden gemaakt. De steunmaatregel is erop gericht het risico op zgn. 'koolstoflekkage' te verminderen, waarbij ondernemingen hun productie verhuizen naar landen buiten de EU met een minder ambitieus klimaatbeleid, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd toeneemt.

De Nederlandse overheidsregeling is conform de Europese regels voor staatssteun. Lees verder voor uitgebreide informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 augustus 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland