Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 februari 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Staatssteun: Europese goedkeuring van Nederlandse regeling van 120 miljoen euro voor door de coronacrisis getroffen bedrijven die evenementen organiseren

N.a.v. de coronacrisis heeft de Europese Commissie een Nederlandse steunregeling van 120 miljoen EUR, goedgekeurd om bedrijven te ondersteunen die evenementen organiseren. De goedkeuring is op basis van de EU-staatssteunregels.

Zo moeten de kosten worden vergoed die bedrijven hebben gemaakt voor de organisatie van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 hadden moeten plaatsvinden, maar zijn afgelast wegens de coronacrisis en de beperkende maatregelen die de Nederlandse regering heeft genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


De regeling is bestemd voor alle ondernemingen, van welke omvang dan ook, in alle sectoren, om hun activiteit in de evenementensector te ondersteunen. Evenementen die in aanmerking komen zijn voor het publiek toegankelijke, een- of meerdaagse, op projectbasis georganiseerde, fysieke evenementen, met een maximale duur van 15 dagen.

Vergoeding
De vergoeding beperkt zich tot de werkelijke nettokosten van de afgelaste evenementen, d.w.z. de kosten verminderd met de inkomsten uit het evenement en het bedrag dat eventueel uit verzekeringen, rechtszaken, arbitrages of andere bronnen is verkregen. De steun zal worden verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies die 100% van de in aanmerking komende kosten dekken.

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de de Europese regels, op grond waarvan zij staatssteunmaatregelen van de EU-landen  kan goedkeuren die bedoeld zijn om bepaalde ondernemingen of specifieke sectoren te compenseren voor schade als gevolg van buitengewone gebeurtenissen, zoals de coronacrisis. De Commissie heeft geconcludeerd dat de Nederlandse regeling schade zal vergoeden die rechtstreeks met deze crisis verband houdt. Zij heeft ook geconcludeerd dat de maatregel evenredig is, aangezien de voorgenomen vergoeding niet hoger is dan wat nodig is om de schade te vergoeden.

De Nederlandse regeling is conform de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken, vind je hier. De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder zaaknummer SA.100781 in het staatssteunregister op de website van de Commissie over concurrentie.

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland