Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel15 september 2021

Staat van de Unie: Commissie stelt traject naar digitaal decennium voor

Dit is een concreet plan om tegen 2030 de digitale transformatie van onze samenleving en economie tot stand te brengen.

Digitaal Decennium

Het plan is erop gericht de streefdoelen van het digitale decennium voor 2030 op het gebied van digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en digitalisering van bedrijven en overheidsdiensten te halen.

Een ander doel van het traject is het in kaart brengen en uitvoeren van grootschalige digitale projecten waarbij de Commissie en de lidstaten betrokken zijn.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, zegt hierover: "De Europese visie op een digitale toekomst is een visie waarin technologie mensen sterker maakt. Daarom stellen we vandaag een concreet plan voor om de digitale transformatie tot stand te brengen. Voor een toekomst waarin innovatie werkt, zowel voor de bedrijven als voor onze samenlevingen."

Voortbouwend op het digitaal kompas 2030 voert de Commissie nu een robuust governancekader in om de digitale doelen te bereiken.

Achtergrond

Het digitale kompas 2030 van maart 2021 schetste de Europese weg voor de gedigitaliseerde economie en samenleving en stelde een reeks concrete digitale doelen voor op het gebied van vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en overheidsdiensten.

Het voorgestelde traject wordt ondersteund door de resultaten van verschillende raadplegingen waarbij burgers, bedrijven, overheidsdiensten, lidstaten, het bedrijfsleven en organisaties hun mening hebben gedeeld over wat nodig is voor een succesvolle Europese digitale transformatie.

Meer informatie

Volledig persbericht

Vragen & Antwoorden

Digitaal Kompas

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 september 2021