Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel12 juli 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Slachtofferrechten aanscherpen in de hele EU

Elk jaar worden er in de hele EU zo'n 75 miljoen mensen het slachtoffer van een misdrijf. Deze mensen verdienen volledige bescherming, ongeacht waar in de EU en onder welke omstandigheden het misdrijf is gepleegd.

Domestic violence

De Commissie stelt voor om de rechten van slachtoffers van misdrijven te versterken.

Wie slachtoffer wordt van een misdrijf  moet in de hele EU:

  • toegang tot informatie krijgen over zijn rechten en moet over de juiste middelen beschikken om het misdrijf aan te geven. Voorbeelden daarvan zijn:     een universeel slachtofferhulplijn met een telefoonnummer voor de hele EU: 116 006 (nog op te zetten),
    een uitgebreide website incl.chat- en mailfunctie (nog op te zetten);
  • toegang krijgen tot gespecialiseerde ondersteunende diensten voor kwetsbare slachtoffers, zoals gratis psychologische hulp zolang dat nodig is, afhankelijk van de individuele behoeften;
  •  voldoende worden bijgestaan in de rechtbank en in staat zijn om strafrechtelijke beslissingen die van invloed zijn op zijn rechten aan te vechten. Dat is ongeacht zijn status in de procedure;
  • direct na de uitspraak de garantie krijgen voor een schadevergoeding. Slachtoffers moeten door de strafprocedure het recht hebben om een beslissing over schadeloosstelling door de dader te verkrijgen (zonder dat er een andere procedure hoeft te worden ingeleid). Ook moet de staat de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer betalen en de dader daarna om terugbetaling vragen.

Veder moeten veiligheidsmaatregelen beter worden toespitst op de specifieke behoeften kwetsbare slachtoffers. Dit zijn: kinderen, ouderen, personen met een handicap, slachtoffers van haatmisdrijven, en slachtoffers in detentie. De individuele beoordeling van de beschermingsbehoeften van slachtoffers moet plaatsvinden vanaf het eerste contact met de autoriteiten. Ook moet de lijst van beschikbare beschermingsmaatregelen  worden uitgebreid door te voorzien in beschermingsbevelen of de aanwezigheid van rechtshandhavingsinstanties etc. Met dit voorstel wordt een bestaande Europese richtlijn geacualiseerd.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 juli 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland