Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 februari 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Samen werken om meer levens te redden en het milieu te beschermen bij rampen

De toenemende effecten van klimaatverandering, pandemieën, conflicten en natuurrampen zijn in de hele EU merkbaar.

Noodhulp verlenen

Om meer levens te redden en de bestaansmiddelen en het milieu beter te beschermen komt er meer Europese samenwerking. De EU-landen en de Europese Commissie hebben een Europese agenda opgesteld voor betere rampenbestendigheid bestaande uit aanbevelingen.

Hoe zit het nu?

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming helpt EU- en niet-EU-landen om te reageren op noodsituaties zoals natuurrampen, gezondheidscrises of conflicten. Landen kunnen via het mechanisme om bijstand verzoeken wanneer een noodsituatie hun respons­capaciteit overstijgt. Al meer dan 20 jaar heeft het EU-mechanisme voor civiele bescherming gezorgd voor snelle en efficiënte noodhulp bij grote rampen wanneer de nationale capaciteit tekortschiet. Natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen komen echter steeds vaker voor en ze worden ook complexer en omvangrijker, met toenemende sector- en grensoverschrijdende gevolgen.

EU-respons voor noodhulp. Ditis hoe het werkt.

 

Samen sterker bij noodsituaties

De Europese Commissie en EU-landen hebben samen vijf aandachtsgebieden gepresenteerd waaraan ze gaan werken om in de toekomst beter voorbereid te zijn op zware rampen en noodsituaties.

Dit zijn:

  1. Anticiperen - Verbeteren van de risicobeoordeling, de anticipatie van rampen en de rampenrisicobeheersingsplanning. Vlaggenschipinitiatief: Europa breed rampscenario
  2. Voorbereiden - Vergroten van het risicobewustzijn en de paraatheid van de bevolking.  Dit om de impact van rampen te verminderen.Vlaggenschipinitiatief: een pan-Europees bewustmakingsprogramma voor rampbestendigheid dat specifiek gericht is op de Europese burgers.
  3. Waarschuwen - Verbeteren van vroegtijdige waarschuwing.  Vlaggenschipinitiatief: betere systemen voor vroegtijdige waarschuwing om mensen op tijd te bereiken, zowel op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
  4. Reageren - Versterken van de responscapaciteit van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Vlaggenschipinitiatief: opschaling voorkomt een verslechtering als de capaciteit van een land tekort schiet.
  5. Beveiligen - Zorgen voor een sterk systeem voor civiele bescherming.  De civielebeschermingssystemen moeten tijdens en na een ramp, wanneer de bevolking deze het hardst nodig heeft, 24 uur op 7 dagen operationeel blijven. Vlaggenschipinitiatief: stress testen van noodcentra in heel Europa.

Meer weten? Lees het volledige persbericht  of bekijk de factsheet

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 februari 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland