Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel18 april 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Samen sterker op het vlak cyberbeveiliging door samenwerking en uitbreiding van beveiligingscapaciteit

De Europese Commissie wil burgers, bedrijven, kritieke entiteiten en essentiële diensten, zoals ziekenhuizen en openbare nutsvoorzieningen beter beschermen op het vlak van cyberveiligheid.

Veiligheid van digitale producten

De toenemende omvang, frequentie en impact van cyberbeveiligingsincidenten zijn een grote bedreiging voor zowel netwerk- en informatiesystemen als de Europese eengemaakte markt. Vandaag is de Europese Commissie dan ook met een voorstel gekomen om de cyberbeveiligingscapaciteit van de EU uit te breiden.

Het voorstel omvat een reeks gezamenlijke maatregelen. Daarbij draait het om betere opsporing, paraatheid en  het reactievermogen bij significante of grootschalige cyberincidenten in de hele EU. 

Zo zou er een Europees cyberschild  moeten komen. Dat is een pan-Europese infrastructuur bestaande uit nationale en landsgrensoverschrijdende centra voor beveiligingsoperaties (SOC’s) in de hele EU. Dit zijn entiteiten die belast zijn met het opsporen van en reageren op cyberdreigingen. Zij zullen gebruikmaken van geavanceerde technologie, waaronder artificiële intelligentie (AI) en geavanceerde gegevensanalyse, om landsgrensoverschrijdende cyberdreigingen en -incidenten op te sporen en er tijdig voor te waarschuwen. De autoriteiten en de betrokken entiteiten zullen op hun beurt efficiënter en doeltreffender kunnen reageren op ernstige incidenten.

Ook moet er een cybernoodmechanisme komen voor:

  • paraatheidsacties, bijvoorbeeld door entiteiten in de meest kritieke sectoren (gezondheidszorg, vervoer, energie enz.) op basis van gemeenschappelijke risicoscenario’s en -methoden te testen op potentiële kwetsbaarheden;
  • de opbouw van een EU-cyberbeveiligingsreserve. Die reserve moet bestaan uit betrouwbare aanbieders die diensten voor de respons op incidenten leveren en waarmee vooraf een contract wordt gesloten zodat zij op verzoek van EU-landen, instellingen, organen en agentschappen van de Unie meteen kunnen ingrijpen bij een significant of grootschalig cyberbeveiligingsincident;
  • financiële steun voor wederzijdse bijstand, wanneer een EU-land steun kan verlenen aan een ander EU-land.

Lees verder voor meer informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 april 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland