Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel24 februari 2022Vertegenwoordiging in Nederland

Persverklaring EU over de crisis Rusland-Oekraïne

De EU is met een persverklaring gekomen over de ongekende en niet-uitgelokte militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.

Wij steunen Oekraine

"Wij veroordelen ten sterkste de ongekende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. Met zijn niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire acties schendt Rusland op grove wijze het internationale recht en ondermijnt het de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. Wij betreuren het verlies aan mensenlevens en het menselijk lijden.

Wij roepen Rusland op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, zijn leger uit Oekraïne terug te trekken en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig te eerbiedigen. Voor dergelijk gebruik van geweld en dwang is in de 21e eeuw geen plaats. De EU staat pal achter Oekraïne en het Oekraïense volk in deze ongeëvenaarde crisis.

De EU-leiders zullen later vandaag bijeenkomen. Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft met spoed een buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad bijeengeroepen om de crisis en verdere beperkende maatregelen te bespreken. Deze zullen aanzienlijke en ernstige gevolgen hebben voor Rusland. Voorzitter von der Leyen en hoge vertegenwoordiger Borrell zullen de verdere sancties beschrijven waaraan momenteel door de Europese Commissie en de EDEO, in nauwe samenwerking met de partners, de laatste hand wordt gelegd. De Raad zal deze sancties snel goedkeuren.

De EU zal Oekraïne en zijn bevolking sterke politieke, financiële en humanitaire bijstand blijven verlenen", aldus Charles Michel , voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.


Update 24/02, 13.45 uur:

Gezamenlijke persverklaring EU en de NAVO

"Hartelijk dank, Jens,

We staan op een keerpunt. Het feit dat wij hier met z'n drieën staan, bewijst eens te meer hoe nauw de Europese Unie en de NAVO op de acties van het Kremlin reageren. De wereld kan zien dat eenheid onze kracht is.

Vanochtend vroeg heeft president Poetin opdracht gegeven tot gruwelijke daden van agressie tegen een soeverein en onafhankelijk land, en onschuldige mensen. Wij zullen Rusland ter verantwoording roepen voor deze schandelijke schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Wat er op het spel staat is niet alleen Donbass, niet alleen Oekraïne. Wat er op het spel staat, is de stabiliteit van Europa en de gehele internationale orde, onze vredesorde. President Poetin heeft ervoor gekozen de oorlog terug te brengen naar Europa. In een vastberaden en eensgezinde reactie zal de Europese Unie het het Kremlin zo moeilijk mogelijk maken om zijn agressieve acties voort te zetten.

Ongeveer een half uur geleden sprak ik aan de telefoon met president Zelenskyy. Hij vroeg ons om alles te doen om hen te helpen. Later vandaag zullen wij een pakket van grootschalige en gerichte sancties ter goedkeuring voorleggen aan de Europese leiders. Wij werken nauw samen met onze partners en bondgenoten - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen, maar ook bijvoorbeeld Japan en Australië.

Dit pakket zal financiële sancties omvatten die de toegang van Rusland tot de kapitaalmarkten sterk beperken. Deze sancties zullen een zware impact hebben. De Russische economie heeft de afgelopen weken al onder zware druk gestaan. Deze druk zal nu worden verhoogd. De sancties zullen de economische groei van Rusland onderdrukken, de financieringskosten verhogen, de inflatie aanwakkeren, de uitstroom van kapitaal intensiveren en de industriële basis van het land geleidelijk uithollen.

De tweede belangrijke pijler van onze sancties is het beperken van de toegang van Rusland tot cruciale technologie. Wij willen de Russische industrie de toegang ontzeggen tot de technologieën die nu dringend nodig zijn met het oog op de toekomst. Onze maatregelen zullen de technologische positie van Rusland verzwakken op belangrijke gebieden, waar de elite juist het meeste geld aan verdient. En dat varieert van hightech onderdelen tot geavanceerde software. Dit zal ook de Russische economie op alle gebieden in de toekomst ernstig aantasten. Laat ik heel duidelijk zijn: het is president Poetin die dit aan zijn burgers zal moeten uitleggen. Ik weet dat het Russische volk deze oorlog niet wil.

De Europese Unie en de NAVO hebben nauw samengewerkt, en deze crisis zal ons nog dichter bij elkaar brengen. Het is onze gezamenlijke plicht ons te verzetten tegen de ernstigste daad van agressie op Europees grondgebied in decennia. Onze eenheid is onze grootste kracht. Het Kremlin begrijpt dit heel goed, en daarom hebben zij alles gedaan om ons te verdelen, maar zij hebben precies het tegenovergestelde bereikt. We zijn sterker verenigd en vastberadener dan ooit. We zijn één Unie, één verbond, met hetzelfde doel".

Hartelijk dank

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie
Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO 
Charles Michel voorzitter van de Europese Raad

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
24 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland