Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel19 juli 2021

Opnieuw Europese goedkeuring aan KLM voor Nederlandse staatssteunregeling van 3,4 miljard euro

De steunmaatregel van de Nederlandse overheid bestaat uit een staatsgarantie op leningen en een achtergestelde staatslening aan KLM om de onderneming dringend liquiditeit te verschaffen door de pandemie.

KLM vlucht naar Nederland
*

Dit besluit van de Commissie volgt op de nietigverklaring van het Europees Hof van de eerdere goedkeuring van de staatssteunregeling op 13 juli.

De rechtbank oordeelde dat de Commissie de eerdere goedkeuring onvoldoende had gemotiveerd met name:
1. ) waarom KLM de enige begunstigde van de Nederlandse steunmaatregel was?

2) Waarom KLM niet had geprofiteerd van de eerdere Franse steunmaatregel ten behoeve van Air France?  

De gevolgen van de nietigverklaring werden voor twee maanden opgeschort, in afwachting van een nieuwe beschikking van de Commissie.

In haar nieuwe beschikking bevestigde de Commissie haar eerdere beoordeling. Ook  ging zij in op de door het Gerecht gesignaleerde problemen door meer informatie te geven over hoe het werkt bij de groep Air France-KLM en over de geldende contractuele regelingen voor de toekenning van steun door Nederland en Frankrijk.

Ernstige verstoring voorkomen

De Commissie heeft ook een grondige beoordeling uitgevoerd van de Nederlandse en Franse steunmaatregelen en van de daadwerkelijke begunstigden ervan. Op basis daarvan kwam de Commissie tot de conclusie dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een EU-land op te heffen, conform de EU-regels.

KLM hoeft niet terug te betalen
Het besluit van vandaag zorgt ervoor dat de aan KLM uitgekeerde steun niet hoeft te worden terugbetaald. Meer weten? Surf naar de EU-website over concurrentie en bekijk het openbare register van zaken onder zaaknummer SA.57116.

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 juli 2021