Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel4 oktober 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Open handel behouden en meer bescherming van kritieke technologieën: A.I, chips, kwantum - en biotechnologieën

De Commissie heeft vier kritische technologieën geïdentificeerd i.v.m. de meeste risico’s qua veiligheid en ‘weglekken’ van technologieën.

De Commissie beveelt EU-landen aan om risicobeoordelingen uit te voeren bij: geavanceerde halfgeleiders, kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologieën en biotechnologieën. Dit is belangrijk voor het behoud van de open handel in tijden van geopolitieke spanningen en de snelle technologische ontwikkelingen.

Van de tien kritieke technologiegebieden worden in de aanbevelingen vier technologiegebieden genoemd waarvan het zeer waarschijnlijk wordt geacht dat zij de meest gevoelige en onmiddellijke risico's met zich mee brengen. Dit in verband met technologische veiligheid en het uitlekken van technologie:

  • geavanceerde halfgeleidertechnologieën (micro-elektronica, fotonica, hogefrequentiechips, apparatuur voor de fabricage van halfgeleiders);
  • artificiële-intelligentietechnologieën (high-performance computing, cloud- en edgecomputing, gegevensanalyse, computer vision, taalverwerking, objectherkenning);
  • kwantumtechnologieën (kwantumcomputing, kwantumcryptografie, kwantumcommunicatie, kwantumdetectie en -radar);
  •  biotechnologieën (genmodificatietechnieken, nieuwe genomische technieken, gendruk (“gene-drive”), synthetische biologie).

Deze technologieën zijn geselecteerd o.b.v. de volgende criteria:

  • Transformerende aard van de technologie: hierbij wordt gekeken naar het potentieel en de relevantie van de technologieën om aanzienlijke verbeteringen van prestaties en efficiëntie en/of radicale veranderingen voor sectoren, capaciteiten enz. te stimuleren;
  • Het risico van civiele en militaire samensmelting: hierbij wordt gekeken naar de relevantie van technologieën voor zowel de civiele als de militaire sector en het potentieel ervan om vooruitgang te boeken op beide gebieden. Evenals naar het risico dat bepaalde technologieën kunnen worden gebruikt om de vrede en veiligheid te ondermijnen;
  • Het risico van misbruik van de technologie i.v.m. de schendingen van de mensenrechten: hierbij wordt gekeken naar eventueel gebruik van de technologieën in strijd met de mensenrechten, incl. de inperking van fundamentele vrijheden.

Lees verder voor uitgebreide informatie.


Achtergrond: samen werken aan economische veiligheid

Deze actie is een onderdeel van de Europese economische veiligheidsstrategie. Open, op regels gebaseerde handel heeft de EU van meet af aan vorm gegeven en voordeel gebracht. Maar de wereld is meer conflictueus en geopolitiek geworden. Wat risico's met zich meebrengt. Dergelijke risico's kunnen, als zij niet naar behoren worden beheerst, het functioneren van de samenleving, de economie en de strategische belangen beïnvloeden. Daarom wordt er in de EU samen gewerkt aan economische veiligheid.

Bijzonderheden

Datum publicatie
4 oktober 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland