Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel17 november 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Op naar een gezondere bodem voor mens en planeet tegen 2050

Vandaag is de Commissie met een nieuwe bodemstrategie gekomen om tegen 2050 alle Europese bodems te herstellen, veerkrachtig te maken en adequaat te beschermen.

Gezondere bodem nodig op deze planeet

Om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken is de Commissie vandaag met een bodemstrategie gekomen. Dit is een van de  initiatieven om een klimaatneutraal continent te worden. Gezonde bodems vormen het fundament voor 95 % van ons voedsel, herbergen meer dan 25 % van de wereldwijde biodiversiteit en vormen het grootste terrestrische koolstofreservoir op aarde. Toch bevindt 70 % van de bodems in de EU zich niet in een goede staat.

Gezondere bodemecosystemen tegen 2050
De strategie stelt een kader vast met concrete maatregelen voor de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van bodems en stelt een reeks vrijwillige en wettelijk bindende maatregelen voor. Deze strategie is erop gericht om het gehalte aan koolstof in landbouwbodems te vergroten, woestijnvorming tegen te gaan, aangetast land en aangetaste bodems te herstellen en ervoor te zorgen dat alle bodemecosystemen tegen 2050 in een gezonde toestand verkeren.

De strategie roept op hetzelfde niveau van bescherming te waarborgen voor de bodem als voor het water, het mariene milieu en de lucht. Dit zal gebeuren door uiterlijk in 2023 een voorstel in te dienen voor een nieuwe bodemgezondheidswet, na een effectbeoordeling en een brede raadpleging van belanghebbenden en EU-landen.

De strategie mobiliseert ook de nodige maatschappelijke betrokkenheid en financiële middelen, zorgt voor het delen van kennis en bevordert duurzame praktijken en monitoring op het gebied van bodembeheer, ter ondersteuning van de ambitie van de EU om wereldwijd actie te ondernemen op het gebied van de bodem.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 november 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland