Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel14 september 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Om de torenhogeprijzen voor consumenten te verlagen komt de Commissie met een noodmaatregel

De Europese Commissie komt met een tijdelijke noodmaatregel om de energievraag en overwinsten te beperken zodat de energieprijzen dalen voor de consument.

Gas en kernenergie krijgen niet hetzelfde 'groene' label als hernieuwbare energie.

De EU wordt geconfronteerd met de gevolgen van een groot verschil tussen de vraag naar en het aanbod van energie, vooral doordat Rusland zijn energiebronnen als wapen blijft gebruiken. Om de toegenomen druk op Europese huishoudens en bedrijven te verlichten, neemt de Commissie nu een volgende stap bij de aanpak van dit probleem door uitzonderlijke maatregelen voor de vermindering van de vraag naar elektriciteit voor te stellen, die de kosten van elektriciteit voor consumenten zullen helpen verlagen, en maatregelen voor te stellen om de overwinsten van de energiesector te herverdelen onder de eindafnemers.

De Commissie stelt  voor om:

1. De energieconsumptie te reduceren. De vraag naar energie verminderen kan van invloed zijn op de elektriciteitsprijzen en een algemeen kalmerend effect op de markt hebben. Om de duurste uren van elektriciteitsverbruik aan te pakken, wanneer de elektriciteitsopwekking op gas een aanzienlijk effect heeft op de prijs, stelt de Commissie een verplichting voor om het elektriciteitsverbruik tijdens bepaalde piekuren met ten minste 5 % te verminderen.

De EU-landen worden dan verplicht de 10 % van de uren aan te wijzen waarin de verwachte prijs het hoogst is, en de vraag tijdens die piekuren te verminderen. De Commissie stelt ook voor dat de EU-landen zich als doel stellen de totale vraag naar elektriciteit tussen nu en 31 maart 2023 met ten minste 10 % te verminderen.

2. Een tijdelijk inkomstenplafond in te stellen voor de hoge winsten (boven de marges) van elektriciteitsproducenten.  De Commissie schat dat de EU-landen op jaarbasis tot 117 miljard EUR zouden kunnen innen dankzij het voorgestelde tijdelijke inkomstenplafond. De extra inkomsten die worden geïnd, moeten door de EU-landen worden doorgesluisd naar zowel particuliere als commerciële eindverbruikers van elektriciteit, die aan hoge prijzen worden blootgesteld.

3. Een tijdelijke solidariteitsbijdrage in te stellen voor de overwinsten uit activiteiten in de olie-, gas-, steenkool- en raffinaderijsectoren. Dit is een aanvulling op een tijdelijk inkomstenplafond en wordt geïnd door de EU-landen. De solidariteitsbijdrage moet worden gebruikt om financiële steun te verstrekken aan (kwetsbare) huishoudens en zwaar getroffen ondernemingen. Dit om de gevolgen van de hoge energieprijzen te verzachten om het energieverbruik te verminderen en energie-intensieve industrieën te ondersteunen. Ook moet het investeringen van eindafnemers in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of andere decarbonisatietechnologieën bevorderen.

Lees verder het volledige persbericht, de veel gestelde vragen of bekijk de factsheet.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland