Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 maart 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Oekraïne:Commissie komt in actie voor wereldwijde voedselzekerheid en om landbouwers en consumenten in de EU te steunen

De invasie van Oekraïne dreigt ernstige gevolgen te hebben voor de mondiale voedselzekerheid met negatieve gevolgen voor kwetsbare landen en bevolkingsgroepen.

Graan

De Commissie is vastbesloten alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de EU, als netto-voedselexporteur en grootste agrovoedingsproducent, bijdraagt tot de wereldwijde voedselzekerheid, vooral in Oekraïne, maar ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die grotendeels afhankelijk zijn van de invoer van granen, en in Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara. De EU is een van de belangrijkste verleners van humanitaire hulp en ontwikkelingshulp op het gebied van voedsel en voedselsystemen.

In de EU is momenteel voedsel genoeg, aangezien Europa voor veel landbouwproducten grotendeels zelfvoorzienend is. Voor specifieke producten, zoals voedereiwitten, is onze landbouwsector echter een netto-importeur. Samen met de hoge kosten van productiemiddelen als meststoffen en fossiele energie, zorgt die kwetsbaarheid voor productieproblemen in de landbouw, waardoor de voedselprijzen kunnen stijgen.

"De oorlog van Rusland tegen Oekraïne leidt tot tal van problemen, ook op het vlak van de wereldwijde voedselzekerheid. Als het op voedsel aankomt, is het voor Europa nu het moment om zich solidair te tonen: om hulp te bieden aan Oekraïne, zijn bevolking en zijn boeren, en ook aan kwetsbare voedselimporterende landen over de hele wereld die worden geconfronteerd met stijgende prijzen en mogelijke tekorten. We blijven humanitaire hulp bieden om het lijden van de Oekraïners te verlichten door hun de toegang te waarborgen tot basisgoederen en -diensten, met name voedsel. Tegelijk moeten we exportbeperkingen vermijden om de voedselprijzen binnen de perken te houden. Hoewel de EU zelf geen voedselzekerheidsrisico loopt, moeten we de betaalbaarheid van voedsel aanpakken en stappen ondernemen om onze landbouw en voedselvoorzieningsketens veerkrachtiger en duurzamer te maken om toekomstige crisissen het hoofd te bieden", aldus Uitvoerend vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.


500 miljoen euro steunpakket in de EU

Algemene steunmaatregelen

 • De Commissie steunt Oekraïne bij de ontwikkeling van een voedselzekerheidsstrategie om ervoor te zorgen dat uitvoer zoals zaaigoed, diesel en kunstmest de landbouwbedrijven bereiken, en dat de vervoers- en opslag en dat transport- en opslagfaciliteiten in stand worden gehouden om Oekraïne in staat te stellen zijn burgers te voeden.
 • De EU heeft haar steun opgevoerd voor regio's en bevolkingsgroepen die het zwaarst getroffen zijn door voedsel door voedselonzekerheid en heeft minstens 2,5 miljard euro toegezegd voor voeding voor 2021-2024.
 • De EU zal blijven pleiten tegen uitvoerbeperkingen en -verboden. Open en goed functionerende mondiale toeleveringsketens en logistiek zijn essentieel voor de mondiale voedselzekerheid.
 • De EU zal landen blijven steunen bij de omvorming tot veerkrachtige en duurzame landbouw- en aquatische voedselsystemen.

Een noodhulpprogramma van de EU programma van 330 miljoen euro voor Oekraïne zal de toegang helpen verzekeren tot basisgoederen en -diensten, evenals bescherming van de bevolking.

Steun voor EU-landbouwers

 • €500 miljoen voor EU-landbouwers
 • Verhoogde vooruitbetalingen vanuit het Gemeenschappelijk Landouw Beleid
 • Steun voor particuliere opslag voor varkensvlees
 • Aandacht voor risico’s in de voedselketen
 • Tijdelijk crisiskader
 • voor landbouw- en visserijbedrijven

EU steun voor consumenten

 • Maatregelen om het aanbod van basisvoedingsmiddelen te verbeteren, zullen de prijsdruk helpen verlichten. De EU-landen kunnen ook verlaagde btw-tarieven toepassen en de economische actoren aanmoedigen om de detailhandelsprijzen binnen de perken te houden.
 • De EU-landen kunnen een beroep doen op EU-fondsen zoals het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD),dat de acties van de EU-landen ondersteunt om voedsel en/of materiële basishulp te verstrekken aan de meest behoeftigen.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland