Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel9 maart 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 3 min

Oekraïne: EU stemt in met uitbreiding van sancties tegen Rusland en Belarus

De Europese Commissie is verheugd over het akkoord dat de EU-landen vandaag hebben bereikt over verdere gerichte sancties in verband met de situatie in Oekraïne en als reactie op de betrokkenheid van Belarus.

Wij steunen Oekraine

De nieuwe maatregelen bestaan met name uit beperkende maatregelen tegen 160 personen en een wijziging van EU-regels voor beperkende maatregelen i.v.m. vde situatie in Belarus en acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. De wijzigingen zorgen voor een nauwere afstemming van de EU-sancties tegen Rusland en Belarus en zullen er nog doeltreffender toe bijdragen dat de Russische sancties niet kunnen worden omzeild, ook niet via Belarus.

EU sancties Rusland: individuen


Bekijk hier de volledige infographic van de Raad.


Voor Belarus voeren de maatregelen SWIFT-verboden in die vergelijkbaar zijn met die in de Rusland-regeling, verduidelijken deze dat crypto-activa onder de term “overdraagbare effecten” vallen en breiden deze de bestaande financiële beperkingen verder uit volgens het model van de maatregelen tegen Rusland.

De overeengekomen maatregelen zullen met name:

  • De verlening van SWIFT-diensten aan Belagroprombank, Bank Dabrabyt en de Development Bank of the Republic of Belarus, alsmede hun Belarussische dochterondernemingen, beperken.
  • Transacties met de Centrale Bank van Belarus die verband houden met het beheer van reserves of activa, en de verstrekking van overheidsfinanciering voor handel met en investeringen in Belarus, verbieden.
  • Een verbod instellen op de notering en het verlenen van diensten in verband met aandelen van entiteiten in staatseigendom van Belarus op handelsplatforms van de EU vanaf 12 april 2022.
  • De geldstromen uit Belarus naar de EU aanzienlijk beperken, door een verbod in te stellen op het aanvaarden van deposito's van meer dan 100 000 euro van Belarussische onderdanen of ingezetenen, het aanhouden van rekeningen van Belarussische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de EU, alsook op de verkoop van in euro’s luidende effecten aan Belarussische cliënten.
  • De levering van in euro’s luidende bankbiljetten aan Belarus verbieden.

Voor Rusland voorziet de wijziging in nieuwe beperkingen op de uitvoer van maritieme navigatie- en radiocommunicatietechnologie, wordt het Russisch scheepvaartregister toegevoegd aan de lijst van staatsbedrijven waarvoor financieringsbeperkingen gelden en wordt een bepaling inzake voorafgaande informatie-uitwisseling voor de uitvoer van uitrusting voor maritieme veiligheid ingevoerd.

Verder wordt de vrijstelling met betrekking tot de aanvaarding van deposito's van meer dan 100 000 euro in EU-banken uitgebreid tot Zwitserse onderdanen en onderdanen van EER-landen.

Tot slot heeft de EU de consensus bevestigd dat leningen en kredieten met alle middelen, inclusief crypto-activa, kunnen worden verstrekt, en heeft zij het begrip “effecten” verder verduidelijkt, zodat crypto-activa daar duidelijk onder vallen en de geldende beperkingen dus naar behoren worden toegepast.

Ook introduceert de wijziging nieuwe beperkingen.

erder zijn nog eens 160 personen op de lijst geplaatst in verband met acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

Tot de op de lijst geplaatste personen behoren:

- 14 oligarchen en prominente zakenlieden die betrokken zijn bij belangrijke economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische Federatie - met name in de metallurgische, de landbouw-, de farmaceutische, de telecom- en de digitale sector -, alsmede hun familieleden.

- 146 leden van de Russische Federatieraad, die de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk” en het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” hebben geratificeerd.

In totaal zijn nu beperkende maatregelen van de EU van toepassing op 862 personen en 53 entiteiten.

Achtergrond

Het besluit van vandaag bouwt voort op het brede en ongekende pakket maatregelen dat de EU heeft genomen als reactie op de Russische agressiedaden tegen de territoriale integriteit van Oekraïne. Als hoedster van de EU-Verdragen is de Europese Commissie belast met het toezicht op de handhaving van de EU-sancties in de hele Unie. De EU is eensgezind in haar solidariteit met Oekraïne en zal Oekraïne en het Oekraïense volk samen met haar internationale partners blijven steunen, onder meer door extra politieke, financiële en humanitaire steun.

Meer informatie

Website van de Europese Commissie over Oekraïne

Veelgestelde vragen: beperkende maatregelen

Verordening (EG) nr. 765/2006

Verordening (EU) nr. 833/2014

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 maart 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland