Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel6 juli 2021

Nieuwsachtergrond: verbod op het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik

Sinds 3 juli 2021 geld een verbod op wegwerplastic in de hele Europese Unie. Vanaf die datum moeten alle EU-landen de Europese richtlijn over het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik, hebben omgezet in nationale wetgeving.

Wegwerplastic

Dat betekent dat bepaalde kunstproducten voor eenmalig gebruik niet meer op de markt mogen gebracht worden in de Europese Unie. Het gaat hier vooral om producten waarvoor al betaalbare alternatieven bestaan en makkelijk te verkrijgen zijn. Enkele voorbeelden zijn; wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes, bekers en voedsel- en drankverpakkingen van geëxpandeerd polystyreen en alle producten van kunststoffen die onder invloed van zuurstof afbreekbaar zijn.

Kringloop economie stimuleren

Met deze richtlijn neemt de EU het voortouw in de strijd tegen zwerfvuil op zee en probeert het duurzamere bedrijfsmodellen te stimuleren om een stap dichter bij een circulaire-economie te komen.
Momenteel bestaat meer dan 80% van het zwerfvuil op zee uit kunststoffen en komt er jaarlijks nog 11 000 ton verloren of in zee teruggegooid vistuig bij. Afval door kunststoffen heeft daarmee een bijzonder negatieve invloed op het milieu, in het bijzonder onze zeeën en onze oceanen.
Daarom moeten EU-landen, naast het algemeen verbod op kunststoffen voor eenmalig gebruik vanaf 2022 verplicht verslag uitbrengen over kunststofhoudend vistuig dat in de handel is gebracht en over vistuig dat op zee is ingezameld.

Uitzonderingen voor medisch gebruik, voedselveiligheid en hygiëne

Terwijl er in de meeste gevallen duurzame alternatieven zijn voor de kunststoffen waar de richtlijn op doelt, zijn er een aantal gevallen waar dit soort kunststoffen vooralsnog onmisbaar zijn. Kunststoffen voor eenmalig gebruik bij het behandelen van mensen met een handicap of mensen met een medische aandoening zijn daarom uitgezonderd. Ook vallen persoonlijke beschermingsmiddelen die momenteel op grote schaal worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19 niet binnen deze richtlijn. 

Bij het invoeren van de nieuwe regels is het ook van belang dat voedselveiligheid en hygiëne niet in het gedrang komen. In gevallen waar veiligheid en hygiëne niet kunnen worden gegarandeerd, mogen sommige voedselverpakkingen die kunststoffen voor eenmalig gebruik bevatten daarom nog steeds op de markt worden gebracht.

Meer informatie:

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 juli 2021