Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel9 april 2024Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nieuwe regels voor politieke reclame

Vanaf vandaag wordt het voor burgers gemakkelijker om online berichten te herkennen die er in werkelijkheid op gericht zijn om hun politieke beslissingen of meningen te beïnvloeden.

online zijn
©iStock

Er zijn nieuwe EU-regels in gegaan voor meer transparantie rondom politieke reclame.

Financier van de politieke reclame

Wat ervoor moet zorgen dat er een open democratisch debat plaatvindt, en verkiezingen vrij zijn en eerlijk en stabiel verlopen. Politieke reclame moet voortaan duidelijk als zodanig kunnen worden herkend en het moet duidelijk zijn wie ervoor heeft betaald, welke prijs is betaald, op welk verkiezings- of wetgevingsproces de reclame betrekking heeft en of de reclame gericht is op een bepaalde groep.

Melding van problematische reclameboodschappen

Er komt een systeem om problematische reclameboodschappen te melden en alle politieke reclame online zal worden geregistreerd in een online reclameregister. De regels moeten ook misbruik van persoonsgegevens beperken.

Verbod op sponsering vóór een verkiezing of referendum

Verder is er een verbod ingesteld op sponsoring van reclame van buiten de EU drie maanden vóór een verkiezing of referendum, om Europese democratische processen tegen buitenlandse inmenging te beschermen.
De regels gelden vanaf vandaag voor reclame afkomstig van politieke spelers met als doel om verkiezingen en andere democratische processen te beïnvloeden, zoals de Europese Parlementsverkiezingen later dit jaar.

Op grond van de regels moeten dienstverleners politieke reclame binnen de EU aanbieden, ongeacht het EU-land waar de opdrachtgever is gevestigd. Zo worden Europese politieke partijen en politieke fracties in het Europees Parlement in staat gesteld deel te nemen aan campagnes op Europees niveau.

De overige regels die in de nieuwe wetstekst (verordening) zijn opgenomen, zoals de transparantieverplichtingen voor dienstverleners, specifieke regels over gegevensbescherming en de toezichtsregeling, gaan pas op 9 oktober 2025 in. De Commissie gaat samenwerken met gebruikers en aanbieders van politieke reclame, toezichtshouders en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Lees verder voor meer informatie over het kiesrecht en bekijk de nieuwe regels.

 

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
9 april 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland