Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel3 januari 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nieuw Nederlands lid bij Eurojust 

Alexander van Dam wordt de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland bij Eurojust. Hij wordt  verbindingsman tussen het agentschap in Den Haag en gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Nieuw Nederlands lid Eurojust

“De bestrijding van de  internationale  georganiseerde criminaliteit kan alleen succesvol zijn  als landen nauw  samenwerken. Eurojust faciliteert deze belangrijke samenwerking,” zegt van Dam bij zijn  benoeming. 

Eurojust bestrijdt de zware, grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit in Europa. Het coördineert de acties van gerechtelijke diensten in de lidstaten en kan onder meer ook  internationale onderzoeksteams opzetten om grote, grensoverschrijdende zaken te vervolgen.  

Eurojust werkt nauw samen met Europol, de dienst voor Europese politiesamenwerking, die ook in Den Haag is gevestigd. 

Voor zijn benoeming bij Eurojust, werkte Alexander van Dam onder meer als Procureur-Generaal bij het Openbaar Ministerie in Aruba en als plaatsvervangend hoofd van het  Landelijke  Parket van het OM. 

Meer over de achtergrond van Alexander van Dam lees je bij Eurojust.  

Bijzonderheden

Datum publicatie
3 januari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland