Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 februari 2024Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nieuwe klimaatdoelen Europa zijn een logische volgende stap

De Europese Commissie heeft de lidstaten geadviseerd om per 2040 de uitstoot van broeikasgassen met 90 % te verlagen.

©iStock

Dit is geen poging van Europa om de lat nog hoger te leggen op het gebied van klimaat, maar een logische tussenstap op weg naar het nakomen de bestaande afspraak om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Door het zetten van dit tussentijdse doel, op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, is het voor bedrijven, regeringen en consumenten duidelijker welke keuzes zij het beste kunnen maken op weg naar een klimaatneutrale samenleving.

Kleine opschaling

Die overgang is overigens al volop bezig. Met de nu geplande maatregelen komt de reductie van CO2 uit op ongeveer 88 %. Het nu voorgelegde doel is in feite dus een relatief kleine opschaling, gericht op het volledig nakomen van de wet.

Internationaal klimaatakkoord van Parijs als basis

De Europese klimaatafspraken hebben een basis in internationale afspraken. In 2015 hebben alle Europese landen zich via het akkoord van Parijs vastgelegd om te werken naar een maximale opwarming van de aarde met 1.5 graad. Om dit concreet vorm te geven werd de Europese klimaatwet aangenomen waarin werd afgesproken om in 2030 55% minder uit te stoten en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  

Niet bindend

Het vandaag aangekondigde doel is niet bindend. Na de Europese verkiezingen dit jaar zal de nieuwe Europese Commissie een voorstel maken om het wettelijk vast te leggen, waarover de lidstaten en het nieuwe Europees Parlement dan een besluit nemen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 februari 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland