Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel22 november 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nieuwe EU-regels voor ecodesign en energielabels voor huishoudelijke droogtrommels

Om het energieverbruik van huishoudelijke droogtrommels te verminderen en om reparaties te vergemakkelijken heeft de Commissie nieuwe EU-regels gepubliceerd.  

Het oude EU-energielabel, links, en het nieuwe energielabel, rechts, met een QR-code
Het oude EU-energielabel, links, en het nieuwe energielabel, rechts, met een QR-code
©European Union, 2020, fotograaf Claudio CentonzeDeze vervangen de huidige ecodesign en gaan vergezeld van een nieuw energielabel dat van toepassing zal zijn op huishoudelijke droogtrommels, die vanaf 1 juli 2025 in de handel worden gebracht.

Rekening houdend met de meest recente technologische ontwikkelingen zullen alleen droogtrommels op basis van warmtepomptechnologie op de markt worden toegelaten.Daarnaast is het energielabel aangepast van een A + + + tot D-bereik naar een A tot G-bereik. De A-klasse is alleen van toepassing voor de zuinigste apparaten. Wat fabrikanten moet stimuleren om zeer energie-efficiënte apparaten te ontwikkelen. Daarnaast moeten fabrikanten ook voldoen aan duurzaamheidscriteria. Zoals de verplichting om een lijst van reserveonderdelen ter beschikking te stellen voor consumenten en reparateurs.Wat reparatie van apparaten moet stimuleren i.p.v. weggooien daarvan.
 

Consument kan 2.8 miljoen euro besparen

De gepubliceerde maatregelen zullen naar verwachting tegen 2040 leiden tot cumulatieve energie- en broeikasgasemissiereducties van respectievelijk naar schatting 15 TWh en 1.7 miljoen ton CO2-equivalent. Dit kan worden vergeleken met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.6 miljoen elektrische voertuigen.De verbeterde energie-efficiëntie als gevolg van de nieuwe maatregelen kan de consument ongeveer 2.8 miljard euro besparen.

De nieuwe regels zijn het resultaat van een uitgebreide Europese,online burgerraadpleging en toetsing door het Europees Parlement en de EU-landen.De fabrikanten krijgen een overgangsperiode van ongeveer 18 maanden om de nieuwe maatregelen uit te voeren.
 

Achtergrond: energiezuinigere droogtrommels versnellen

De EU-regels voor ecodesign en energielabels voor huishoudelijke droogtrommels zijn in 2012 ingevoerd en blijken succesvol te zijn. Er zijn nu meer warmtepompen op de markt, grotendeels dankzij de technologie die de afgelopen tien jaar aanzienlijk is geëvolueerd. Warmtepompdrogers blijken energie-efficiënter te zijn dan andere technologieën. Momenteel zijn er in de EU ongeveer 60 miljoen huishoudelijke drogers in gebruik. De introductie van de nieuwe regels zal helpen om de verkoop van de energie-efficiëntere droogtrommels van warmtepompen op de markt verder te versnellen.

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 november 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland