Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel19 januari 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nieuw EU-asielagentschap begint met zijn werkzaamheden

Vanaf 19 januari 2022 vervangt het EU-agentschap voor asielzaken (EUAA) het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO).

Een centrum voor vluchtelingen

Het nieuwe agentschap in Malta moet de werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel verbeteren door

  •     meer operationele en technische bijstand te verlenen aan de EU-landen
  •     meer samenhang te brengen in de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming.

Achtergrond
De Europese Commissie had hiertoe een voorstel ingediend in 2016 als onderdeel van de hervorming van het Europees asiel-en migratiestelsel.De Commissie beschouwde het vorige agentschap als een van de instrumenten waarmee de structurele zwakke punten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel konden worden aangepakt. Deze zwakke punten waren duidelijker geworden door de grootschalige en ongecontroleerde aankomst van migranten en asielzoekers in de Europese Unie in het jaar daarvoor. EC vond het niet passend zijn het gemeenschappelijk Europees asielstelsel te hervormen zonder daarbij het agentschap het mandaat te verlenen dat het nodig had  in het licht van de behoeften die de hervorming zal meebrengen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht voor uitgebreide informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
19 januari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland