Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 juni 2023Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Nederland op koers om Europese doelen afvalrecycling 2025 te behalen

Nederland ligt op schema om de doelen voor 2025 te behalen op het vlak van hergebruik en recycling van gemeentelijk afval en verpakkingsafval.  Dat geldt ook voor het doel om de storting van gemeentelijk afval te reduceren tegen 2035.

recyclinglogo en duurzame bekers etc.
© iStock

Dit staat in het 'vroegtijdig waarschuwingsverslag' van de Europese Commissie van vandaag. Daarin wordt beoordeeld of de EU-landen vorderingen maken om de doelen voor 2025 te behalen en het doel voor afval storten in 2035. Dat omvat:

  • 55% recycling en voorbereiding voor hergebruik van gemeentelijk afval;
  • 65% recycling voor totaal verpakkingsafval; materiaalspecifieke recyclingdoelen voor verpakkingsafval (75% voor papier en karton, 70% voor glas, 70% voor verpakkingen van ferrometalen, 50% voor aluminium, 50% voor kunststof en 25% voor hout).
  • de storting van gemeentelijk afval in 2035 omlaag naar minder dan 10%.

Waarom?
Afval omzetten in hulpbronnen is essentieel voor de overgang naar een schonere, klimaatneutrale en circulaire economie. Hergebruik en recycling creëren lokale banen en stimuleren innovatie, verminderen de druk op natuurlijke hulpbronnen en verminderen de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen.

Nederland doet het goed

  • In 2020 was het Nederlandse recyclingpercentage van verpakkingsafval 76,5% t.o.v. het  EU-doel 2025 > 65%.
  • In 2020 was het Nederlandse stortingspercentage van gemeentelijk afval 1,4% t.o.v. EU-doel 2035 < 10%.
  • Alle Nederlandse recyclingpercentages voor materiaalspecifieke verpakkingsafvalstromen liggen boven de respectievelijke EU-doelen voor 2025. In 2020 bedroeg het afvalverbrandingspercentage 41,8%, ruim boven het EU-gemiddelde van 27%.

Inspirerende Nederlandse initiatieven

1. Gescheiden inzameling van elektronisch afval: We are Race Against waist

De “E-waste Race” is een educatieve competitie tussen scholen in een bepaalde regio om zoveel mogelijk elektrisch afval en elektronische apparaten in te zamelen onder mensen in de buurt. Lokale bewoners kunnen hun in te zamelen apparatuur op een website aanmelden en een afspraak maken om het bij hen thuis te laten ophalen. De winnende scholen ontvangen prijzen. Meer dan 1.000 scholen in Nederland hebben deelgenomen aan meer dan 100 races en er zijn meer dan 1,4 miljoen oude elektronische apparaten ingezameld.


2. Recycling stimuleren  

De stad Apeldoorn heeft een nieuw beleidsinstrument genaamd “Recycleservice 2025” ingevoerd. Het introduceert het principe van omgekeerd inzamelen: een hoog gemaksniveau voor het inzamelen van recyclebaar afval en een laag gemaksniveau voor restafval.
Als huishoudens kiezen voor de inzameling van restafval op straat betalen zij een hoger afvaltarief (eenmalige kosten, kosten per lediging en zelf melden van een volle container). Intensieve communicatie heeft sterk bijgedragen aan het succes van de implementatie van Recycleservice 2025.

Uitdaging en kansen voor Nederland

Nederland moet beleid blijven voeren dat de prestaties op het gebied van afvalpreventie, voorbereiding voor hergebruik en recycling handhaaft en verder verbetert.
Er is potentie om in het hele land gedifferentieerde afvaltarieven, het pay-as-you-throw-systeem, in te voeren voor restafval. Momenteel valt ongeveer 37% van de bevolking onder dit soort systemen.
De introductie van economische instrumenten voor verpakkingen kan het genereren van verpakkingsafval terugdringen, de keuze voor verpakkingsmaterialen beïnvloeden en recyclebaarheid en eco-design stimuleren.

Achtergrond

De Commissie ondersteunt de EU-landen om hun prestaties op het gebied van afvalbeheer te verbeteren met Europese fondsen, technische bijstand, begeleiding en andere instrumenten.  Lees hier het volledige persbericht voor meer informatie.

Bronnen

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 juni 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland