Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel23 november 2022Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Europees Semester: Nederland moet de nationale begroting herzien

De Europese Commissie heeft woensdag aanbevelingen gedaan voor de nationale begrotingen van de landen in de Eurozone en voor de Europese economie in het algemeen. 

reizen
©iStock

De aanbevelingen maken deel uit van een pakket van documenten die ieder jaar worden gepubliceerd om de Europese economieën beter op elkaar af te stemmen. In Europees jargon heet dit het Europees Semester.

Het pakket is gebaseerd op de onlangs gepubliceerde economische najaarsprognoses 2022. Hierin was te lezen dat de Europese economie na een sterke eerste zes maanden nu in een moeilijke fase is terechtgekomen.  De weerslag van de Russische invasie van Oekraïne stelt de EU voor ingewikkelde uitdagingen. Historisch hoge energieprijzen, hoge inflatiecijfers, aanbodtekorten, toenemende schulden en stijgende kredietkosten verminderen de activiteiten van bedrijven en tasten de koopkracht van huishoudens aan.

Nationale begrotingen

De Commissie heeft onderzocht in hoeverre de conceptbegrotingen van de verschillende landen voor 2023 in lijn zijn met aanbevelingen die de Europese ministers in juli dit jaar hebben gedaan. Daarin werd onder andere geadviseerd aan landen met lage tot middelhoge schulden om de nationale uitgaven niet te veel te laten stijgen.

Bij een aantal landen, waaronder Nederland, is vastgesteld dat deze aanbeveling niet voldoende is opgevolgd. Onder andere de financiële steun die momenteel verleend wordt aan burgers en bedrijven is te breed en niet tijdelijk genoeg. Lees de volledige aanbevelingen aan Nederland

Ook zal er dit jaar opnieuw een diepe economische analyse worden uitgevoerd van de Nederlandse economie in het kader van het waarschuwingsmechanismeverslag. Dit is verslag is bedoeld om mogelijke macro-economische onevenwichtigheden op te sporen. Naast Nederland komen 16 andere EU-landen voor zo’n analyse in aanmerking.

Duurzame groei

Ieder jaar publiceert de Commissie een duurzame-groeianalyse met daarin de belangrijkste economische en sociale prioriteiten voor de komende 12 tot 18 maanden. Dit jaar pleit deze voor een gezamenlijk EU-beleid om de negatieve gevolgen van energieschokken op korte termijn te verminderen. Tegelijkertijd is belangrijk om de sociale en economische veerkracht verder te versterken en duurzame groei op middellange termijn te stimuleren. Daarnaast moet er voldoende flexibiliteit zijn om nieuwe onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Meer informatie en alle documenten rondom het Europees Semester zijn te vinden in het persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 november 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland