Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel13 oktober 2021

Nederland in de finale en in de race voor de EU-publieksprijs van de EU-RegioStars Award

Nederland zit tussen de 25 finalisten van de RegioStars Awards van 2021 voor de beste EU-projecten op gebied van het cohesiebeleid. Stem nu voor de Publieksprijs RegioStars Awards.  

Europese ster
Europese ster
AV Dienst EC

Deze award is een jaarlijkse Europese excellentie prijs. Daarmee wil de Commissie laten zien hoe inspirerende lokale projecten met EU-steun een belangrijke bijdrage leveren aan een slimme, groene economie in de regio’s.

De wedstrijd van dit jaar omvat vijf categorieën, Nederland doet  mee aan 4 projecten projecten, die in de finale staan binnen de volgende categorieën:

Een rechtvaardig Europa

Het project TREE  (Training for integrating Refugees in the Euregion)

Het EU-project, Tree, finalist RegioStars Award
Het EU-project, Tree, finalist RegioStars Award

TREE faciliteert de integratie van vluchtelingen door een kwalificatieprogramma voor sociale tolken en een op-de-behoeften-afgestemd opleidingsprogramma voor professionals die met vluchtelingen en migranten werken

 • Operationeel programma: Interreg Euroregio
 • Land(en): Nederland, Duitsland en België
 • Totale begroting: € 2 108 000

Een groen Europa: groene en veerkrachtige gemeenschappen in een stedelijke en rurale setting

Het project BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation)

BEGIN, finalist RegioStarsAward 2021
BEGIN, finalist RegioStarsAward 2021


BEGIN verenigt steden, burgers en andere betrokkenen door samen pilots op te zetten voor ‘blauwe en groene’ infrastructuur (BGI) in 10 EU-steden, waardoor het overstromingsrisico tot 30% wordt verminderd en de leefbaarheid wordt verbeterd.

Het project werkt met hypermoderne infrastructuur zoals groene corridors en duurzame stedelijke afwateringssystemen om extreme weersomstandigheden aan te pakken. BEGIN heeft als algemeen doel om effectieve oplossingen te bieden voor aanpassing aan de klimaatverandering door ‘blauwe en groene’ infrastructuur (BGI) in stedelijke gebieden, de vele voordelen van BGI te benutten door sociale innovatie, en BGI een plaats te geven in de stedelijke planning.

 • Operationeel programma: Interreg Noordzeeregio
 • Land(en): Nederland, Zweden, België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland
 • Totale begroting: € 8 819 000
   

Het project RegEnergy

Het EU-project, REGEnergy Partnerschip © INFRASTRUKTUR & UMWELT
Het EU-project, REGEnergy Partnership © INFRASTRUKTUR & UMWELT

Sinds 2018 faciliteert het Interreg NWE RegEnergy-project duurzame nieuwe partnerschappen tussen stad en platteland en speelt het in op regionale behoeften op het gebied van hernieuwbare energie.

 • Operationeel programma: Interreg Noord-West-Europa
 • Land(en): Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Ierland, Zwitserland.
 • Totale begroting: € 10 623 000


Thema van het jaar: Bevordering van groene mobiliteit in de regio’s: Europees Jaar van de spoorwegen 2021

 Het project Dryport

Het EU-project Dryport, finalist RegioStars Award 2021
Het EU-project Dryport, finalist RegioStars Award 2021

 Dit is een project voor slimme knooppunten voor multimodaal binnenlands vrachtvervoer die nauw (ICT) verbonden zijn met grote zeehavens.

 • Operationeel programma: Interreg Noordzeeregio
 • Land(en): Nederland, Zweden,België,Verenigd Koninkrijk en Duitsland
 • Totale begroting: € 5 533 000

Bekijk alle finalisten en stem voor de EU-publieksprijs. Stemmen kan tot 15 november.

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
13 oktober 2021