Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel16 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 2 min

Nederland beter verbinden via de weg, spoor en het water door een trans-Europees vervoersnetwerk

In 2050 moet de vervoerssector koolstof vrij zijn in de hele EU. Ook moeten er betere aansluitingen komen voor vervoer via weg, spoor, water en de lucht in Nederland en andere EU-landen voor een trans-Europees vervoersnetwerk.

Demography - A young girl with her grandmother

Om dit te realiseren wil de Europese Commissie de EU-regels herzien voor een trans-Europees vervoersnetwerk

Europa verbinden

Diverse vervoersmiddelen naadloos op elkaar laten aansluiten

Het EU-beleid voor het trans-Europees vervoersnetwerk (het zogenaamde TEN-T-beleid) is gericht op de ontwikkeling van een doeltreffend en multimodaal vervoersnetwerk door de hele EU. Dat houdt in dat diverse soorten vervoersmiddelen goed op elkaar aansluiten van het begin- t/m het eindpunt. Het  Europese netwerk moet bestaan uit spoorwegen, binnenwateren, korte zeeroutes en wegen die verbonden zijn met stedelijke knooppunten, zee- en binnenhavens, luchthavens en terminals.

Dit vervoersbeleid is belangrijk voor de ontwikkeling van een samenhangend vervoersinfrastructuur van hoge kwaliteit in de hele EU.  Het netwerk wordt in drie stappen voltooid: het kernnetwerk uiterlijk in 2030, het uitgebreide kernnetwerk uiterlijk in 2040 en het volledige uitgebreide netwerk uiterlijk in 2050.

Duurzaam vervoer van hoge kwaliteit in 2050
De herziening van de EU-regels biedt een reële kans om ons trans-Europees vervoersnetwerk klaar te maken voor de toekomst in 2050 en bij te dragen aan de Europese klimaatdoelen, die gehaald moeten worden. Dit hoogwaardige netwerk moet geleidelijk, in drie stappen worden voltooid: het kernnetwerk uiterlijk in 2030, het uitgebreide kernnetwerk uiterlijk in 2040 en het volledige uitgebreide netwerk uiterlijk in 2050.

Nederland

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die de Europese Commissie voorstelt voor Nederland:


 

Treinverbinding voor passagiers; Nederland,België en Luxemburg
Treinverbinding voor passagiers; Nederland,België en Luxemburg

Spoorverbinding in Nederland, België en LuxemburgSpoor

  • Nieuwe baanvakken die Zwolle met Emmen en Zwolle met Enschede verbinden aan het uitgebreide netwerk toe te voegen.
  • Het baanvak dat Nijmegen met Roermond verbindt via Venlo en Leeuwarden met Groningen aan het uitgebreide netwerk toe te voegen.
  • Het gedeelte Breda Tilburg-Eindhoven-Den Bosch toe te voegen aan het uitgebreide kernnetwerk. 

Wegen verbinden Nederland, Luxemburg, België
Wegen verbinden Nederland, Luxemburg, België

Wegennetwerk Nederland, België en Luxemburg

Weg

  • Twee nieuwe wegvakken aan het uitgebreide netwerk toe te voegen: Meppel-Leeuwarden en Assen-Eemshaven.

Binnenwateren

  • Het Van Harinxma kanaal en het Winterschoterdiep in het noorden van Nederland aan het netwerk toe te voegen.
  • Korte gedeelten die de haven van Tilburg en Oss en Ketelmeer met Kampen en Meppel verbinden, aan het uitgebreide netwerk toe te voegen.

 

Achtergrond

Het in 2013 vastgestelde TEN-T-kernnetwerk blijft grotendeels ongewijzigd inclusief de eisen waaraan het netwerk uiterlijk in 2030 moet voldoen. Het uitgebreide kernnetwerk is vastgesteld o.b.v  prioritaire onderdelen van het uitgebreide netwerk die uiterlijk in 2040 moeten zijn voltooid. Samen met het kernnetwerk vormt het uitgebreide kernnetwerk de ruggengraat van het duurzame multimodale vervoersnetwerk.

Samen werken aan een Europees hogesnelheidsnetwerk
Dat moet de ontwikkeling van het hele netwerk stimuleren. Het uitgebreide kernnetwerk bestaat voor een groot deel uit die delen van het uitgebreide netwerk, die na de integratie van de kernnetwerkcorridors en de corridors voor goederenvervoer per spoor deel zijn gaan uitmaken van de Europese vervoerscorridors (ETC's). Daarnaast zijn belangrijke hogesnelheidsprojecten opgenomen in het uitgebreide kernnetwerk om een Europees hogesnelheidsnetwerk te ontwikkelen. Bekijk hier de netwerken via de interactive kaart.

Vervoerssector koolstof vrij in 2050
Aangezien deze twee categorieën van onderdelen van het uitgebreide netwerk de hoogste prioriteit hebben om naadloze vervoersverbindingen en netwerkinteroperabiliteit te garanderen, zijn ze opgenomen in het uitgebreide kernnetwerk en moeten ze dus uiterlijk in 2050 zijn uitgevoerd. Dankzij de tussentijdse termijn van 2040 zal het TEN-T-netwerk continu en geleidelijk gerealiseerd worden. De doelen om de vervoerssector koolstofvrij te maken, kunnen uiterlijk in 2050 worden gehaald.

Bijzonderheden

Datum publicatie
16 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland