Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in Nederland van de Europese Commissie
Nieuwsartikel8 december 2021Vertegenwoordiging in NederlandLeestijd: 1 min

Nauwere politiesamenwerking tussen EU-landen voor meer veiligheid

Misdaad stopt niet aan de grens. Als criminelen over de grenzen heen actief zijn, moeten de politiediensten van de betrokken EU-landen snel en efficiënt kunnen samenwerken.

Politie

De Commissie is vandaag met een voorstel gekomen over een EU-code voor politiële samenwerking voor een sterker en veiliger Europa.

De uitdagingen op het gebied van veiligheid in de hele EU moeten worden aangepakt 

Door:  

  1. de samenwerking tussen de EU-landen op het gebied van rechtshandhaving te verbeteren
  2. EU-politiefunctionarissen uit te rusten met modernere instrumenten voor meer informatie-uitwisseling.
  • Nu de criminaliteit internationaler is geworden, is er behoefte aan nauwere grensoverschrijdende samenwerking en meer gezamenlijke operaties waarbij autoriteiten van verschillende EU-landen betrokken zijn.
  • Jaarlijks vinden ongeveer 200 politieacties plaats in de strijd tegen georganiseerde en zware criminaliteit via het Europees Multidisciplinair Platform tegen Criminele Bedreigingen (EMPACT).
  •  Bijna 70% van de criminele netwerken is actief in meer dan 3 lidstaten en ongeveer 65% van van de criminele netwerken die in de EU actief zijn, bestaat uit leden van verschillende nationaliteiten.

Dit is wat de Commissie voorstelt:

  • Een aanbeveling over operationele politiële samenwerking, met gemeenschappelijke normen voor samenwerking tussen politiefunctionarissen die deelnemen aan gezamenlijke patrouilles en optreden op het grondgebied van een ander EU-land.
  • Nieuwe regels over de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten: Als politiefunctionarissen van de ene lidstaat over informatie beschikken, moeten hun collega's van de andere lidstaat daar op een gelijkwaardige manier en onder dezelfde voorwaarden toegang toe hebben.
  • Herziene regels voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling  om de gegevensuitwisseling te verbeteren, te vergemakkelijken en te versnellen en de identificatie van criminelen te bevorderen.

Meer weten? Lees het volledige persbericht.

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 december 2021
Auteur
Vertegenwoordiging in Nederland